Reklama

Spotkanie dotyczące ASF

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: UW Lublin

Spotkanie dotyczące ASF - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Z inicjatywy wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka w siedzibie LUW w Lublinie odbyło się spotkanie nt. ASF - zasady bioasekuracji stad.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele: samorządów, Polskiego Związku Łowieckiego i obwodów łowieckich, a także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, PSP, straży granicznej, producenci trzody chlewnej, wojewódzki lekarz weterynarii oraz lekarze powiatowi. Głównym tematem spotkania było omówienie obecnej sytuacji związanej z ogniskami afrykańskiego pomoru świń czyli ASF w województwie lubelskim i sposobów przeciwdziałania tej chorobie.


 
Wykład o zagrożeniach i profilaktyce wygłosił prof. dr. hab. Zygmunt Pejsak, kierownik Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, specjalista z zakresu epizootiologii.
 
 
***
CO TO JEST AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ?
Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.
LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WIRUSEM ASF-
CHOROBA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do rejonu wolnego od choroby następuje poprzez:

1.     transport żywca;

2.     mięso,

3.     produkty mięsne,

4.     odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików.

 
Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.
 
W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie rozprzestrzenienie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe – odbywa się to za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy narzędzi.
 
 
 
JAK ROZPOZNAĆ AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ ?
U świń mogą pojawić się następujące objawy:
¨      wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt
i zachowują się normalnie;
¨      liczne padnięcia świń w każdym wieku;
¨      sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
¨      duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
¨      biegunka, często z domieszką krwi.
 
U dzików mogą pojawić się następujące objawy:
¨      zwiększone padnięcia;
¨      osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki;
¨      sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, liczne wybroczyny na skórze;
¨      duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
¨      biegunka, często z domieszką krwi.
 
JAK ZAPOBIEGAĆ AFRYKAŃSKIEMU POMOROWI ŚWIŃ ?
¨      Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium Federacji Rosyjskiej lub Białorusi;
¨      Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
¨      Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne – utrzymywać gospodarstwo
w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia odzieży ochronnej oraz narzędzi
do obsługi zwierząt;
¨      Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia –
bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia;
¨      Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.
 
JAK MYŚLIWI I LEŚNICY MOGĄ POMÓC W ZAPOBIEGANIU AFRYKAŃSKIEMU POMOROWI ŚWIŃ ?
¨      Zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności służbowych;
¨      Przestrzegać higieny po zakończonym polowaniu (nie pozostawiać patrochów
w lesie, zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zmienić obuwie
i odzież);
¨      Myśliwy po polowaniu przez 72h nie powinien wchodzić do chlewni;
¨      Nie pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie;
¨      Myśliwi i leśnicy utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie winni pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni.
 
PODEJRZEWASZ WYSTĄPIENIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ ?
Zauważyłeś u świń objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, natychmiast zgłoś swoje podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*) do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).
 
ZGŁOSIŁEŚ PODEJRZENIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU – CO DALEJ ?
Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii – jeżeli jesteś hodowcą to masz obowiązek:
¨      izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
¨      wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów
z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;
¨      uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc,
w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.
*Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 roku Nr 213 poz. 1342 ze zm.)
 
PAMIĘTAJ !!!
Na obszarach: ochronnym i objętym ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF u dzików, obowiązuje zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, gdzie są utrzymywane świnie: zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od dzików oraz materiałów
i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.
Każdy dzik odstrzelony na obszarze objętym ograniczeniami albo na obszarze ochronnym powinien zostać niezwłocznie dostarczony wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym z narządami wewnętrznymi, do położonego na tym samym obszarze: punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików.
Tusze, wszystkie części ciała oraz skóry ww. dzików mogą być przemieszczone
ww. punktów i zakładów, wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.*
*zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (poz. 420)
 
HODOWCO, MYŚLIWY, LEŚNIKU PAMIĘTAJ !!!
Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspektorat Weterynarii przy zwalczaniu ASF przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne
w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń
i kosztami likwidacji ognisk choroby. ASF dotyczy dzików jak i świń zarówno w dużych, jak i małych gospodarstwach.Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE