Reklama

Rusza Lubelski Pakiet Antykryzysowy

Opublikowano:
Autor:

Rusza Lubelski Pakiet Antykryzysowy - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Dzięki aneksom trzech umów, które zostały dziś podpisane, szpitale w regionie otrzymają ponad 50,2 mln zł na walkę z koronawirusem. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup m.in. respiratorów, aparatów do znieczulania z funkcją respiratora, łóżek reanimacyjnych z dostępem do respiratorów, maseczek, testów na obecność koronawirusa czy defibrylatorów.

W wydarzeniu uczestniczyli:

 1. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
 2. Adam Chodziński, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
 3. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.
 4. Piotr Rybak, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
Władze województwa zdecydowały o przesunięciu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i wsparciu trzech realizowanych projektów (w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia). Pozwoli to na szybkie zakupy sprzętu i wyposażenia mające na celu ograniczenie negatywnych skutków spowodowanych epidemią COVID-19.  Na zwiększenie dofinansowania składają się:

 • dofinansowanie z EFRR 42 000 000 zł
 • dofinansowanie z Budżetu Województwa 7 411 764,70
 • dofinansowanie z Budżetu Państwa 800 000 zł

Szpitale wojewódzkie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest liderem projektu, w którym w sumie uczestniczy sześć placówek podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego. Zarząd zwiększył dofinansowanie projektu o 20 mln zł z RPO WL 2014-2020 (środki EFRR) oraz ponad 3,5 mln zł z budżetu województwa z przeznaczeniem na dodatkowe zadania związane z zakupem sprzętu i adaptacją pomieszczeń, mające na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.

W ramach tych środków:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej – zakupi m.in.:

 • Videobronchoskopy (2 szt.)
 • Tory wizyjne do videobronchoskopu (1 szt.)
 • E-bus do posiadanego toru wizyjnego (1 szt.)
 • Aparaty do znieczulania z funkcją respiratora (6 szt.)

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie – zakupi m.in.:

 • Respiratory (4 szt.)
 • Aparat RTG cyfrowy wysokiej klasy (1 szt.)
 • Myjnię – dezynfektor przelotowy do butów operacyjnych, kontenerów i wózków transportowych (elektryczna) (1 szt.)
 • Stacjonarny cyfrowy aparat RTG kostno-płucny podstawowy (1 szt.)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie – zakupi m.in.:

 • Respiratory (6 szt.)
 • Aparat CT 64-rzędy (1 szt.)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie – zakupi m.in.:

 • Respiratory (11 szt.)
 • Stanowisko OIT (4 szt.)
 • Defibrylator z kardiowersją (5 szt.)
 • RTG przyłóżkowe (2 szt.)

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie – zakupi m.in.:

 • Respiratory (8 szt.)
 • Łóżka reanimacyjne z dostępem do respiratorów (4 szt.)
Ponadto dostosowany zostanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy na potrzeby Oddziału dedykowanego chorym zakaźnie oraz dostosowana zostanie Izba Przyjęć do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem/zakażeniem koronawirusem (m.in. budowa śluz, montaż przegród).

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – zakupi m.in.:

 • Defibrylatory (2 szt.)
 • Wideolaryngoskopy (1 szt.)
 • Komory do mycia i dezynfekcji do szybkiej dezynfekcji łóżek (1 szt.)
Proponowane zadania uzyskały pozytywną opinię Wojewody Lubelskiego i Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych.

Warto zaznaczyć, że projekt pn. „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” realizowany jest od grudnia 2017 roku. Dotychczas na jego realizację przeznaczono dofinansowanie w wysokości ponad 165 mln zł, w tym ze środków EFRR blisko 151,5 mln zł (aneks zwiększył dofinansowanie z EFRR do kwoty blisko 171,5 mln zł).

COZL

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie zyska 22 mln zł ze środków EFRR oraz ponad 3,8 mln zł z budżetu województwa na dodatkowe zadania związane z zakupem sprzętu i adaptacją pomieszczeń (mające na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19) w projekcie pozakonkursowym pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”. W ramach tej kwoty COZL planuje:

 • zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego, w tym usytuowanie 140 miejsc dla pacjentów onkologicznych (które mieszczą się w liczbie 507 miejsc określonych decyzją Ministra Finansów z 9 lipca 2010 r. o zapewnieniu finansowania wydatków na finansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”), co przyczyni się do poprawy sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w województwie lubelskim.
 • zadanie zapewni leczenie pacjentów onkologicznych w warunkach bezpiecznych, bez narażenia na możliwość kontaktu i transmisji koronawirusa.
Proponowane zadanie uzyskało pozytywną opinię Wojewody Lubelskiego i Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych.

Dotychczas na realizację przedmiotowego projektu przeznaczono ponad 39,3 mln zł, w tym środki z EFRR to ponad 35,4 mln zł (aneks zwiększył dofinansowanie z EFRR o 22 mln zł do kwoty ponad 57,4 mln zł).

Szpital w Puławach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, przekształcony w tzw. szpital jednoimienny zakaźny, realizuje projekt pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SPZOZ w Puławach”. W ramach aneksu w projekcie nastąpi zmiana montażu finansowego poprzez zastąpienie części wkładu własnego dotacją celową budżetu państwa. Dzięki tej decyzji szpital zyska 800 tys. zł na walkę z COVID-19. Uwolnione środki z wkładu własnego SPZOZ w Puławach przeznaczy na wykonanie łącznie:

 • 25 śluz,
 • zakupu testów na koronowirusa z krwi (5000 szt.)
 • zakupu testów na koronowirusa ze śliny (2000 szt.)
 • zakupu 10 000 maseczek 3-warstwowych n95
Powyższy zakres rzeczowy uzyskał pozytywną opinię Wojewody Lubelskiego oraz Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych.Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE