Reklama

Reklama

Koronawirus: sześć ognisk w Lublinie. Chodzi m.in. o dom pomocy społecznej i szpitale

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: Pixabay

Koronawirus: sześć ognisk w Lublinie. Chodzi m.in. o dom pomocy społecznej i szpitale - Zdjęcie główne

W Lublinie mamy m.in. ognisko w Oddziale Zakaźnym SPSK 1 w Lublinie. To ognisko w fazie stabilnej | foto Pixabay

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości W minionej dobie na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano dwa nowe ogniska COVID-19 w SPZOZ w Puławach oraz DPS w Krzesimowie w powiecie świdnickim. W Lublinie mamy aktualnie sześć ognisk, z czego dwa w fazie rozwojowej.

Reklama

W sobotę Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie poinformowała, że na terenie województwa lubelskiego występują 22 aktywne ogniska koronawirusa SARS-CoV-2  (11 w fazie rozwojowej, 6 w fazie stabilnej, 5 w fazie wygaszania), w następujących powiatach:
• 1 w powiecie świdnickim – w fazie rozwojowej
• 1 w powiecie tomaszowskim – w fazie rozwojowej
• 6 w mieście Lublin, w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania
• 2 w powiecie kraśnickim 2 w fazie stabilnej
• 2 w powiecie opolskim, 1 w fazie stabilnej oraz 1 w fazie wygaszania
• 1 w powiecie hrubieszowskim w fazie wygaszania
• 1 w powiecie łukowskim, 1 w fazie stabilnej
• 2 w powiecie puławskim w fazie rozwojowej
• 3 w powiecie łęczyńskim, w tym 1 w fazie wygaszania, 2 w fazie rozwojowej
• 1 w powiecie zamojskim w fazie rozwojowej
• 2 w powiecie bialskim (w tym 1nowe ognisko), 2 w fazie rozwojowej

 

Powiat świdnicki

 

Ognisko w DPS w Krzesimowie – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6, w tym 3 pensjonariuszy i 3 pracowników
- liczba osób w kwarantannie: ponad 50 osób
- liczba osób hospitalizowanych: 5
- liczba osób izolowanych: 1

 

 

Powiat bialski

 

Ognisko w Szkole Podstawowej z Pododdziałem Przedszkolnym  w Woskrzenicach – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych: 3 (2 nauczycieli i 1 osoba z kontaktu)
- liczba osób poddanych kwarantannie: 189, w tym 52 uczniów, 3 nauczycieli, 134 członków rodzin
- liczba osób hospitalizowanych: 2
- liczba osób w izolacji domowej:1
Miasto Biała Podlaska
Ognisko rodzinne w Białej Podlaskiej – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób  potwierdzonych w ognisku: 3 (2 uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej, 1 członek rodziny)
- liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 67, m.in. 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej , 51 członków rodzin;
- liczba osób hospitalizowanych: 0
- liczba osób w izolacji domowej: 3

 

Powiat tomaszowski

 

Ognisko Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim –ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 68, w tym 36 osób z personelu i 32 uczniów
- liczba osób poddanych kwarantannie: 271, w tym 36 z personelu z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz 53 wychowanków; ze względu na pracę zakażonego nauczyciela kwarantanną objęto dodatkowo uczniów z 3 innych szkół: 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szarowoli, 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przeorsku oraz 156 uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim
- liczba osób przebadanych: 137 (personel + wychowankowie SOSW)
- liczba osób hospitalizowanych: 4
- liczba osób w izolacji domowej: 53
- liczba osób w izolatorium: 1
- kohortacja w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:  15 wychowanków w izolacji oraz 6 w kwarantannie, 1 osoba (wychowanek) w izolacji w Domu Dziecka w Zwierzyńcu

 

Miasto Lublin

 

Ognisko w Domu Pomocy przy ul. Archidiakońskiej w Lublinie - ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5 pacjentów
- liczba osób poddanych kwarantannie: 30
- liczba osób przebadanych: 57
- liczba osób w izolacji w DPS: 5
- liczba osób hospitalizowanych: 0
Ognisko w Oddziale Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie - ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11, w tym 1 pacjent, 10 osób personelu medycznego
- liczba osób poddanych kwarantannie: 28
- badania realizowane przez szpital
- liczba osób hospitalizowanych: 1
- liczba osób w izolacji domowej: 7
- liczba osób w izolatorium: 1
Ognisko w Oddziale Zakaźnym SPSK 1 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6, w tym 5 personel (4 pielęgniarki, 1 lekarz) 1 członek rodziny;
- liczba osób poddanych kwarantannie: 19, pozostałe w trakcie ustalania
- liczba osób przebadanych: 24
- liczba osób w izolatorium: 2
- liczba osób w izolacji domowej: 3
- liczba osób hospitalizowanych: 1
Ognisko po zorganizowaniu przyjęcia weselnego w Firleju – ognisko w fazie stabilnej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 22
- liczba osób poddanych kwarantannie: 29
- liczba osób przebadanych: 28
- liczba osób hospitalizowanych: 0
- liczba osób w izolacji domowej: 22
Ognisko po przyjęciu zorganizowanym z okazji 18-tych urodzin –  ognisko w fazie wygaszania
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 22 (2 aktywnych)
- liczba osób poddanych kwarantannie: 0
- liczba osób w izolacji domowej: 1
- liczba osób w izolatorium: 1
- liczba osób hospitalizowanych : 0
Ognisko po przyjęciu  urodzinowym – ognisko w fazie rozwojowej powiązane z PSSE Kraśnik
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
- liczba osób poddanych kwarantannie: 10
- liczba osób przebadanych: 15
- liczba osób w izolacji domowej: 8
- liczba osób hospitalizowanych: 3

 

 

Powiat kraśnicki

 

Ognisko  dotyczące pracowników firmy hydraulicznej  w Kraśniku - ognisko w fazie stabilnej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6 ( 3 pracowników i 3 osoby z kontaktu)
- liczba osób poddanych kwarantannie: 15
- liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 7
- liczba osób w izolacji domowej: 5
- liczba osób hospitalizowanych:  1
- liczba zgonów: 1
Ognisko w Centrum Dializ w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
-liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
- liczba osób poddanych kwarantannie: 60
- liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu - 103
- liczba osób przebadanych: 84
- liczba osób w izolacji domowej: 3
- liczba osób hospitalizowanych: 7
- liczba zgonów: 1 

 

Powiat łęczyński

 

Ognisko w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7
- liczba osób poddanych kwarantannie: 41
- liczba osób przebadanych: 11
- liczba osób hospitalizowanych: 0
- liczba osób w izolacji domowej: 7
Ognisko w Kopalni Bogdanka – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 17
- liczba osób poddanych kwarantannie: 106
- liczba osób przebadanych: 88
- liczba osób w izolacji domowej: 17
Ognisko związane z kontaktami rodzinnymi i zawodowymi – ognisko w fazie wygaszania
- liczba osób w ognisku: 7 (2 aktywne zakażenia)
- liczba osób poddanych kwarantannie: 3
- liczba osób przebadanych: 27
- liczba osób w izolacji domowej: 2
-liczba osób hospitalizowanych : 0

 

Powiat opolski

 

Ognisko w Domu Seniora w Chodlu- ognisko w fazie stabilnej
-liczba osób potwierdzonych w ognisku: 27
- liczba osób poddanych kwarantannie: 43
- liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 5
- liczba osób przebadanych: 40
- liczba osób w izolacji domowej: 18
-liczba osób hospitalizowanych : 9  
Ognisko rodzinne –ognisko w fazie wygaszania
- liczba osób w ognisku: 6 (5 osób pod nadzorem PSSE  Opole Lubelskie, 1 osoba pod nadzorem PSSE Lublin)
- liczba osób poddanych kwarantannie: 0
- liczba osób  pod nadzorem epidemiologicznym: 0
- liczba osób hospitalizowanych 3
- liczba osób w izolacji domowej: 3

 

Powiat hrubieszowski

 

Ognisko w SPZOZ w Hrubieszowie w Oddziale Pulmonologii i Neurologii – ognisko w fazie wygaszania
- liczba osób w ognisku: 29, w tym m.in. 9 pacjentów, 9 osób z personelu medycznego (1 aktywne zakażenie)
- liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 1
- liczba osób przebadanych: 323
- liczba osób hospitalizowanych:0
- liczba osób w izolacji domowej: 1

 

Powiat łukowski 

 

Ognisko po organizacji przyjęcia weselnego –ognisko w fazie stabilnej
- liczba osób w ognisku: 17 (8 aktywnych zakażeń)
- liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 8
- liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:0
- liczba osób przebadanych: 52
- liczba osób hospitalizowanych: 8

 

Powiat puławski 

 

Ognisko – SPZOZ w Puławach, ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych: 7
- liczba osób w izolacji domowej: 5
- liczba osób hospitalizowanych: 2
- liczba nadanych decyzji kwarantanny: 19
- liczba osób na kwarantannie: 33
- liczba osób w nadzorze: 2
Ognisko w Domu Dziecka w Puławach –ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 12 (6 pracowników, 2 osoby z kontaktu, 4 wychowanków)
- liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 210
- liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:1
- liczba osób przebadanych: 38
- liczba osób przekazanych do szpitali: 2
- liczba osób w izolacji domowej: 10

 

Miasto Zamość

 

Ognisko rodzinne powiązane ze środowiskiem pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zamościu – ognisko w fazie rozwojowej
- liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5, w tym 4-osobowa rodzina i 1 osoba z kontaktu z pracy;
- liczba osób objętych kwarantanną: 28;
- liczba osób przebadanych: 5
- liczba osób zaplanowanych do badań: 23
- liczba osób przekazanych do szpitali: 1
- liczba osób w izolacji domowej: 4

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE