Reklama

Kolejne pieniądze trafiają do przedsiębiorców

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: Lubelskie.pl

Kolejne pieniądze trafiają do przedsiębiorców - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się dziś uroczyste wręczenie umów dla przedsiębiorców, beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Chodzi o działalność badawczo-rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Wartość dofinansowania w podpisanych umowach wyniosła ponad 27 mln zł.

W spotkaniu z mediami uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie (LAWP) Elżbieta Kędzierska.

Cieszę się, że lubelscy przedsiębiorcy sięgają po środki na wzmocnienie współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym. Projekty te pozwolą na wdrożenie nowych produktów i usług w przedsiębiorstwach. Dzięki temu gospodarka w regionie będzie coraz bardziej innowacyjna. wyjaśnił wicemarszałek Michał Mulawa.

Działanie 1.2 Badania celowe ma na celu zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo – rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Działania mają za zadanie realizację celów zaprojektowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020.

W ramach czwartego konkursu z tego Działania do LAWP wpłynęło 21 wniosków, które opiewały na kwotę ponad 42 mln zł. Do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów, których kwota dofinansowania wynosi ponad 27 mln zł.

Realizacja projektów polega na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących już procesów czy usług. Wsparciem objęte są koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Wsparcie obejmuje m.in. fazę badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR wynosił:

– dla badań przemysłowych:

 • Mikro, małe przedsiębiorstwa: 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 75%
 • Duże przedsiębiorstwa: 65%
– dla eksperymentalnych prac rozwojowych:

 • Mikro, małe przedsiębiorstwa: 60%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 50%
 • Duże przedsiębiorstwa: 40%
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Od początku perspektywy 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Badania celowe do LAWP wpłynęło łącznie 199 projektów opiewających na kwotę dofinansowania ponad 310 mln zł. Zostało podpisanych 71 umów na kwotę przekraczającą 111 mln zł. W lutym br. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosi dwa kolejne konkursy z Działania 1.2 Badania celowe, w tym jeden jako Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Charakterystyka projektów:

 1. Netrix S.A.- projekt pn. „System złożony optymalizujący procesy technologiczne i logistyczne oparty na sztucznej inteligencji, tomografii i internecie rzeczy” – projekt realizowany w partnerstwie z SIGMA S.A, obejmuje zbudowanie systemu do obsługi i optymalizacji procesów technologicznych i logistycznych związanych z logistyką i produkcją w elektrowniach, biogazowniach i firmach produkcyjnych. Wartość projektu wynosi ponad 3,94 mln zł (wartość dofinansowania to ponad 2,89 mln zł).
 1. BITSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – projekt „Opracowanie wieloportowego, wielostrumieniowego testera, monitora jakości usług i synchronizacji dla transmisji danych w sieci nowej generacji 5G” obejmuje zaprojektowanie urządzenia do testowania i monitorowania parametrów transmisji i synchronizacji sieci, w szczególności sieci nowej generacji 5G. Wartość projektu wynosi ponad 2,08 mln zł (wartość dofinansowania to ponad 1,48 mln zł).
 1. Spółka Inżynierów SIM sp. z o. o. – projekt pn. „SemantIQ – inteligentny system monitoringu rozproszonego z zintegrowaną platformą usług dyspozytorskich” obejmuje opracowanie SemantIQ – inteligentnego systemu monitoringu opartego o innowacyjne metody zarządzania ruchem. W projekcie opracowane zostaną innowacyjne moduły pozwalające na analizę mowy w systemach o architekturze rozproszonej oraz uniwersalne sterowniki do radiotelefonów automatycznie rozpoznające typ urządzenia. Wartość projektu wynosi ponad 3,57 mln zł (wartość dofinansowania to ponad 2,71 mln zł).
 1. AG IT PROJECT S.C. – projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu zasilania gwarantowanego dla długich czasów autonomii oraz innowacyjnego systemu zasilania gwarantowanego przystosowanego do pracy w warunkach ekstremalnych”. W wyniku realizacji projektu powstaną dwa systemy wspierające zasilanie urządzeń i maszyn. Rezultatem projektu będą 2 produkty: System zasilania gwarantowanego dla długich czasów podtrzymania i System zasilania gwarantowanego przystosowany do pracy ekstremalnych warunkach środowiskowych. Wartość projektu wynosi ponad 2,24 mln zł (wartość dofinansowania to ponad 1,55 mln zł).
 1. CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – projekt pn. „Opracowanie sytemu lokalizacji czasu rzeczywistego z wykorzystaniem znaczników ultraszerokopasmowych”. System będzie stanowił innowację produktową o zasięgu międzynarodowym. Elementy systemu: – System do zarządzania, wizualizacji z systemem sensorów pomiarowych – Algorytmy inteligencji obliczeniowej. Wszystkie w/w elementy będą tworzyły nowy system lokalizacji pracujący w czasie rzeczywistym, potrafiący lokalizować znaczniki z dokładnością do kilkudziesięciu cm. W zależności od charakteru firmy i potrzeb klientów znaczniki mogą służyć do identyfikacji i lokalizacji pracowników lub towarów. Wartość projektu wynosi ponad 3,7 mln zł (wartość dofinansowania to ponad 2,752 mln zł).
 1. MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec – projekt pn. „Stworzenie innowacyjnego palnika hybrydowego w oparciu o przeprowadzone prace badawcze” obejmuje zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez udoskonalenie palnika hybrydowego na paliwa stałe, który posiada w sobie unikalne cechy spalania oraz dostarczania powietrza. Palnik będzie przystosowany do spalania dwóch rodzajów paliwa – lepszej jakości (pelletu) oraz paliwa gorszej jakości (zrębki drzewnej). Przeznaczony będzie do zastosowania indywidualnego jak i budynków użyteczności publicznej czy wielkich hal przemysłowych. Wartość projektu wynosi prawie 600 tys. zł (wartość dofinansowania to ponad 445 tys zł).
 1. SLC-Automation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt pn. „Opracowanie prototypu inteligentnego, zautomatyzowanego procesu gratowania tworzyw sztucznych
  i metali”
  . Jest to zaawansowany system rozpoznawania obrabianych detali automatycznie generujący program obróbczy do robota przemysłowego. Na podstawie obrazu z systemu wizyjnego do rozpoznawania elementów, krawędzi oraz obszarów, które mają zostać obrobione, będzie obrabiany, następnie algorytm w sterowaniu będzie generować program obróbczy na roboty przemysłowe, aby uzyskać jak największą jakość obróbki oraz najwyższą możliwą wydajność. Wartość projektu wynosi ponad 2,31 mln zł (wartość dofinansowania to ponad 1,65 mln zł).
 1. BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA – projekt pn. „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania grupy testów do oznaczania lekowrażliwości” obejmuje opracowanie grupy 30 testów do oznaczania lekowrażliwości i w okresie komercjalizacji wprowadzenie ich do powszechnego stosowania w diagnostyce mikrobiologicznej, co będzie sprzyjało racjonalnej suplementacji antybiotyków, a tym samym ograniczeniu ich stosowania. Wartość projektu wynosi ponad 2,62mln zł (wartość dofinansowania to ponad 1,6 mln zł).
 1. EURO-FORUM AGNIESZKA GUDKÓW, MAREK GUDKÓW SPÓŁKA JAWNA – projekt „Dostosowanie kreatora ćwiczeń e-learningowych do potrzeb osób z utrudnionym dostępem do edukacji” obejmuje uruchomienie pierwszej produkcji dwóch innowacji produktowych: komponentu kompatybilnego z platformą interaktywną Quizer.pl umożliwiającego tworzenie ćwiczeń interaktywnych dostosowanych wg normy WCAG 2.0 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. narządu wzroku i słuchu) oraz aplikacji pozwalającej na uchronienie cyfrowych materiałów przed nieautoryzowanym dostępem, będących wynikiem prac B+R realizowanych we współpracy z ośrodkiem badawczym. Wartość projektu wynosi ponad 2,84 mln zł (wartość dofinansowania to ponad 2,17 mln zł).
 1. H.M. POLCOMM Dariusz Kozak – projekt pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnych narzędzi skrawających z wymiennymi płytkami węglikowymi do rowkowania i przecinania metalu i jego stopów” obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania linii produktowej innowacyjnych narzędzi skrawających z wymiennymi płytkami węglikowymi do rowkowania i przecinania o unikalnej geometrii wraz z technologią ich wytwarzania w skali przemysłowej. Wartość projektu wynosi ponad 4,62 mln zł (wartość dofinansowania to ponad 2,85 mln zł).
 1. MT LEGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – projekt pn. „Badania celowe dla MT Legal” obejmuje opracowanie nowego produktu w postaci mieszanki kompozytowej przeznaczonej do wykorzystania w wielkoformatowych drukarkach 3D. Celem jest zautomatyzowanie pracy i produkcji tych elementów. Mieszkanka przeznaczona będzie do produkcji różnych elementów np.: budynków, mebli, elementów małej architektury, pojemników, elementów budowlanych i ogrodzeniowych, wykonanych w technice drukowania przestrzennego 3D. Wartość projektu wynosi ponad 4,49 mln zł (wartość dofinansowania to ponad 2,99 mln zł).
 1. POLSKA GRUPA IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – projekt pn. „Opracowanie innowacyjnego narzędzia middleware dla systemów ERP” obejmuje opracowanie w wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych prototypowego narzędzia (technologii) middleware umożliwiającego osadzanie funkcji, raportów, procedur oraz aplikacji automatyzujących powtarzalne czynności, które są realizowane w systemach ERP w sposób manualny przez ich użytkowników. Technologia ma umożliwiać niskonakładową realizację funkcji automatyzujących pracę do sektora MŚP z wykorzystaniem istniejących systemów ERP. Wartość projektu wynosi ponad 843 tys. zł (wartość dofinansowania to ponad 633 tys. zł).
 

Poniższe umowy zostaną podpisane w innym terminie:

 1. Wydawnictwo Kartograficzne Polkart Michał Siwicki – projekt pn. „Nowatorska linia technologiczna do automatycznego generowania map online” obejmuje przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem rozwiązań informatycznych, zapewniających 100% automatyzację generowania map o najwyższej jakości. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie wdrożenie na rynek nowego innowacyjnego portalu internetowego. Wartość projektu wynosi ponad 2,25 mln zł ( wartość dofinansowania to ponad 1,66 mln zł)
 1. PEB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt pn. „Innowacyjny mobilny system usuwający zanieczyszczenia z tapicerki pojazdów bez użycia wody” obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania prototypu systemu do czyszczenia wnętrz samochodów bez użycia wody – na rynku polskim nie ma urządzenia, które prałoby tapicerkę bez użycia wody i nie niszczyło (w większym lub mniejszym stopniu) czyszczonej powierzchni, bez względu na to, czy jest to tkanina, skóra naturalna czy trawa morska. Technologia będąca przedmiotem prac B+R chroni włókno materiału, z której zrobiona jest tapicerka, przed mikrouszkodzeniami. Wartość projektu wynosi ponad 3,36 mln zł (wartość dofinansowania to ponad 2,36 mln zł.)


Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE