Reklama

Reklama

Lublin: Ratusz zmienia plany zagospodarowania przestrzennego. Czeka na opinie mieszkańców

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: Miasto Lublin

Lublin: Ratusz zmienia plany zagospodarowania przestrzennego. Czeka na opinie mieszkańców - Zdjęcie główne

Lublin: Ratusz zmienia plany zagospodarowania przestrzennego | foto Miasto Lublin

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Z Lublina Ruszają konsultacje społeczne nowych projektów i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą dziewięciu rejonów Lublina.

Reklama

Projekty dostały wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia od kilkudziesięciu niezależnych instytucji. W ramach wyłożenia dokumentów do wglądu publicznego, mieszkańcy wypowiedzą się o planowanych zmianach w dopuszczonym zagospodarowaniu przestrzeni rejonu ulic: Koncertowej, Zemborzyckiej, Leszka Czarnego, Bolesława Chrobrego, Wapiennej, Muzycznej, Siewierzan i Wołynian, Kwarcowej oraz Kasprowicza i Przytulnej.
 
- Wykładane projekty planów uwzględniają ustalenia obowiązujących planów miejscowych, zachowując dominujące funkcje terenów i uszczegóławiają zapisy planistyczne dotyczące zagospodarowania tych obszarów. Przy pracach nad zapisami planów zagospodarowania, miejski zespół urbanistów szuka i wypracowuje rozwiązania, które w największym stopniu pogodzą i zaspokoją potrzeby wszystkich uczestników opracowania - mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Pierwszą z propozycji jest projekt planu zagospodarowania dla ulic Zelwerowicza - Koncertowa, wykładany do wglądu publicznego po raz trzeci. Do konsultacji skierowano wyłącznie te obszary, dla których wprowadzono zmiany po uwagach mieszkańców w trakcie drugiego wyłożenia publicznego. Punktowe zmiany dotyczą korekty układu komunikacyjnego, uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej o usługi i uszczegółowienia zapisów dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usług.

Z kolei projekt planu zagospodarowania dla okolic ulicy Zemborzyckiej prezentowany jest po raz drugi. Dotyczy przedłużenia ul. Smoluchowskiego do ul. Zemborzyckiej. W efekcie uwag mieszkańców, po pierwszym wyłożeniu projektu planu zwiększono obszar, na którym dopuszczono realizację parkingów w ramach terenu zieleni izolacyjnej. Dodatkowo mieszkańcy wskazali potrzebę lepszego skomunikowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z planowaną drogą zbiorczą.

Jest też nowa propozycja projektu planu zagospodarowania dla ulicy Leszka Czarnego.
 
- Aktualny i uchwalony w 2002 roku plan wyznacza tu tereny urządzeń telekomunikacji, z przeznaczeniem gruntów pod istniejące automatyczne centrale telefoniczne i inne terenowe urządzenia telekomunikacyjne. Zgodnie z prośbą właściciela zmiana zapisów planu miała przekształcić te tereny na usługowe z dopuszczeniem mieszkań na wyższych kondygnacjach, jednak w efekcie uwag mieszkańców (po pierwszym wyłożeniu) zrezygnowano z funkcji mieszkaniowej. Prezentowany projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przeznacza ten teren pod zabudowę usługową, a ustalone wskaźniki ograniczają zabudowę do bryły obecnie istniejącego budynku - informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Zaś zmiana dla ulicy Bolesława Chrobrego to efekt licznych wniosków mieszkańców osiedla. Plan uchwalony wcześniej przeznacza teren, obecnie wykorzystywany jako plac zabaw dla dzieci, pod usługi komercyjne. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczy w tym miejscu zielone tereny sportu i rekreacji bez prawa do zabudowy. Projekt sdo konsultacji wskazuje m.in. obszary zieleni towarzyszącej pośród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i strefy szczególnej przestrzeni publicznej przy istniejącym budynku usług publicznych (dom kultury).

Natomiast wprowadzona na wniosek Politechniki Lubelskiej zmiana planu dla ulicy Wapiennej również dotyczy aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania z 2002 roku. Ma to umożliwić uczelni rozbudowę kampusu w południowej części działki. Projekt skierowano do konsultacji drugi raz. Zmiany wprowadzone w stosunku do pierwszego wyłożenia dotyczą: przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy przy ul. Nadbystrzyckiej i zmiany granic terenów sportowo-rekreacyjnych na rzecz powiększenia parkingu w południowej części planu oraz dopuszczonych wysokości zabudowy, które zostały zmodyfikowane tak, żeby dostosować ustalenia planu do zabudowy już istniejącej na terenie.

Pojawiła się też propozycja dla ulicy Muzycznej i jest to kolejny z kierowanych do konsultacji społecznych projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowany na na wniosek właściciela. Dopuszcza realizację mieszkań (zabudowa jedno- i wielorodzinna) w zakresie nieprzekraczającym 50% powierzchni użytkowej na terenie przewidzianym dotychczas wyłącznie pod usługi komercyjne, jako kontynuacja formy zabudowy, która występuje w pobliżu.
 
- Wskazane parametry nawiązują do zabudowy wokół i pozwalają na realizację budynku do 12 metrów wysokości i trzech kondygnacji nadziemnych. Inwestor będzie mógł zrealizować budynek o większych parametrach - do 16 metrów i wysokości 4 kondygnacji (na północnej części budynku) - jeżeli spełni dodatkowe warunki wynikające z adaptacji do zmian klimatu: zastosuje rozwiązania w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie działki budowlanej, przy jednoczesnym zastosowaniu dachów zielonych na minimum połowie ich powierzchni i „pionowych ogrodów”, czyli systemów elewacyjnych z nasadzeniami roślin lub pnącej roślinności, na co najmniej 1/4 powierzchni ścian elewacyjnych na budynku - wyjaśnia Joanna Stryczewska.

Poza tym, projekt zmiany planu miejscowego w obrębie ulic Siewierzan i Wołynian prezentowany jest po raz trzeci, wyłącznie w zakresie zmian względem poprzedniego wyłożenia. Zmiana plany jest na wniosek właścicieli gruntów i dotyczy przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W trakcie drugich konsultacji wpłynęła jedna uwaga. W jej efekcie skorygowano zapisy dotyczące sposobu realizacji miejsc parkingowych dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Jest również prezentowana propozycja zmiany planu zagospodarowania z 2002 roku dla ulicy Kwarcowej. Wprowadza ona korektę nieprzekraczalnych linii zabudowy. Obowiązujący plan wskazuje przebieg postulowanej drogi dojazdowej, która ostatecznie, ze względu na układ własności w terenie, nie zostanie zrealizowana.
 
- Wykładany projekt planu, w przeciwieństwie do dotychczas obowiązującego planu, ustala parametry dopuszczonej zabudowy kubaturowej i wskaźników zagospodarowania terenu (w tym wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej), wzmacnia zapisy regulujące zmiany w ukształtowaniu terenu, wprowadza zapisy wymagające realizacji placów zabaw w ramach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wprowadza szczegółowe zapisy dotyczące bilansowania miejsc parkingowych - dodaje Joanna Stryczewska.
 

Z kolei w rejonie ulic Jana Kasprowicza i Zadębie przeznaczenie terenu przewidziane planem zagospodarowania na wniosek właściciela rozszerzono o funkcje magazynowe. Wprowadzono korektę w zakresie układu komunikacyjnego. Teren objęty zmianą planu położony jest w produkcyjno - przemysłowej strefie miasta. To głównie tereny aktywności gospodarczej takie jak: tereny przemysłowe, bazy, składy, magazyny.

Ostatni z projektów ma charakter porządkowy i zmienia zapisy planu zagospodarowania dla rejonu ulicy Przytulnej. Dostosowuje on ustalenia obowiązującego dokumentu z 2002 roku do faktycznego zagospodarowania terenu i zapisów Studium z 2019 roku tj. dokumentu określającego główne kierunki polityki przestrzennej miasta. Ma uzupełniać dopuszczone przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i drogę dojazdową o tereny usługowe (Dom Kultury Skarpa i punkty usług komercyjnych).

Ze szczegółowymi zapisami projektów planów i zmian planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się od 14 września do 5 października w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Wieniawska 14) lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Uwagi do projektów można składać do 20 października.
 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy