Reklama

Reklama

Rowerzyści wytknęli niezrealizowane zadania z Polityki Rowerowej Miasta Lublin

Opublikowano: wt, 13 paź 2020 17:10
Autor: | Zdjęcie: Pixabay

Rowerzyści wytknęli niezrealizowane zadania z Polityki Rowerowej Miasta Lublin - Zdjęcie główne

Porozumienie Rowerowe złożyło skargę z powodu niezrealizowania zadań w ramach Polityki Rowerowej Miasta Lublin | foto Pixabay

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Radni zdecydują, czy skarga Porozumienia Rowerowego jest zasadna, czy nie. Skarga dotyczy niezrealizowania przez prezydenta Lublina trzech zapisów z uchwały o Polityce Rowerowej Miasta Lublin.

Reklama

Rowerzyści wytykają prezydentowi niezrealizowanie trzech zadań

 

W czerwcu do Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga Porozumienia Rowerowego - Towarzystwa dla Natury i Człowieka na działalność prezydenta Lublina w zakresie niezrealizowania uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Lublin. 

 

Zdaniem rowerzystów prezydent nie zrealizował trzech zapisów. Pierwszy mówi o tym, że w procesie wdrażania Polityki Rowerowej Miasta Lublin używane będą następujące instrumenty planistyczne i finansowe: 4-letnie Programy Rowerowe obejmujące pełne spektrum działań na rzecz wdrażania polityki rowerowej. 

 

Drugi mówi o tym, że w używane będą następujące instrumenty organizacyjne: Rada ds. rozwoju ruchu rowerowego, która powinna składać się z przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta Lublin, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie oraz organizacji pozarządowych. Rada ma też stanowić interdyscyplinarne forum dyskusji oraz płaszczyznę współpracy Miasta i organizacji społecznych.

 

Z kolei trzeci zapis dotyczy monitorowania działań i, że będzie ono polegać na okresowych analizach działań służących osiąganiu celów. Czynniki będące przedmiotem analiz: Udział ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży na terenie miasta Lublin, Liczba rowerzystów przejeżdżająca przez wybrane punkty tras rowerowych i ich zmiana w stosunku do poprzedniego okresu Stopień zadowolenia rowerzystów (badania ankietowe ). 

 

- Z odpowiedzi udzielonej pismami o sygnaturze KP-PP-I.1431.258.2018 z dni 16.08.2018 oraz 2.10.2018 wynika, że nie było 4 letnich Programów Rowerowych z pkt 1, nie był realizowany, nie powołano ciała określonego w punkcie 2, oraz nie prowadzono analiz wskazanych w punkcie 3 - napisało w skardzie Proozumienie Rowerowe.

 

Miasto ma być przyjaźniejsze dla rowerzystów

 

Skargą zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta. W piśmie, które ma uzasadnić jej niezasadność, przewodniczący Komisji napisał na wstępie, że w ramach uchwały prezydent ma podejmować działania zmierzające do zapewnienia zrównoważonego rozwoju transportu, w tym wspierania efektywnej formy transportu jaką jest rower, będącej alternatywnym środkiem transportu na terenie miasta. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie dostępności terenu całego miasta dla ruchu rowerowego tak aby uczynić miasto Lublin jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców poruszających się rowerami. Przewodniczący podkreślił, że poprzez rozwój sieci tras rowerowych, zmiany w organizacji ruchu pod kątem udogodnień dla ruchu rowerowego, rozwijanie infrastruktury rowerowej o dodatkowe parkingi dla rowerów czy modernizację tej struktury następuje urzeczywistnianie celów Polityki Rowerowej Miasta Lublin. 

 

Powołano "oficera rowerowego"

 

- W celu jak najlepszej realizacji wymienionych zadań w zakresie rozwoju ruchu rowerowego Prezydent Miasta Lublin utworzył w poprzednich latach, w ramach struktury organizacyjnej Urzędu, stanowisko „oficera rowerowego". Takie stanowiska były z powodzeniem tworzone również w innych miastach, które wskazywały na potrzebę powołania pełnomocnika czy też urzędnika odpowiedzialnego za kształt infrastruktury rowerowej w miastach  - napisał radny Marcin Bubicz (klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka), przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM.

 

Radny dodał, że w zakres obowiązków pełnomocnika powinno wchodzić też ciągłe poszerzanie swoich kompetencji - przez uczestnictwo w konferencjach o tematyce rowerowej, kontakt z innymi oficerami w kraju a także poprzez wizyty studyjne. W infrastrukturze rowerowej ciągle napotyka się na innowacje. Podkreślił, że oficer rowerowy powinien mieć wiedzę o infrastrukturze rowerowej i dzielić sie nią z innymi urzędnikami. 

 

- Chcąc poznać w jak najszerszym zakresie potrzeby rowerzystów w Lublinie oraz rozwijać infrastrukturę rowerową - powoływane kolejno przez Prezydenta osoby na stanowisko oficera rowerowego wywodziły się ze środowisk ruchu rowerowego. Ponadto, Prezydent Miasta wyposażył wymienione stanowisko w szereg kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań zmierzających do uczynienia miasta Lublin miejscem przyjaznym dla rowerzystów - napisał Marcin Bubicz. 

 

Powstał Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością

 

Z pisma wynika, że zakres ich kompetencji został również poszerzony o kwestie związane z pieszymi. W związku z tym stanowisko oficera rowerowego przekształcono w stanowisko ds. mobilności aktywnej, ale okazało się to niewystarczające. Dlatego w 2019 roku w Urzędzie Miasta Lublin utworzono Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, który realizuje w szczególności zadania z zakresu: koordynacji  polityki rowerowej i pieszej miasta Lublin; inicjowania i monitorowania działań mających na celu rozwój komunikacji rowerowej i pieszej, w tym działań na rzecz likwidacji prawnych i architektonicznych barier w rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej; opracowywania projektów i propozycji rozwiązań usprawniających organizację oraz bezpieczeństwo ruchu rowerowego i pieszego.

 

Wydział przygotowuje obecnie  propozycje rozwiązań uniwersalnych oraz standardów, również w zakresie projektowania czy opracowywania wytycznych dla planów zagospodarowania przestrzennego. Dlatego trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz nad dokumentem skupiającego wszystkie kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, w tym projektowanie uniwersalne oraz standardy piesze i rowerowe. 

 

- Jedną z podstawowych cech wyróżniających plany zrównoważonej mobilności miejskiej jest duży zakres partycypacji społecznej, znacznie szerszy niż tradycyjnie postrzegane konsultacje społeczne - dodaje Bubicz. 

 

Efekty swojej pracy Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością będzie starał się przedstawić na przełomie roku. 

 

O tym, czy skarga jest zasadna, czy nie zdecyduje Rada Miasta w najbliższy czwartek (15 października) w trakcie sesji.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE