Reklama

Reklama

Lublin: Wielka przebudowa dobiega końca. Al. Racławickie prawie gotowe

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Zakończono wszystkie zasadnicze prace w ramach przebudowy Al. Racławickich. Drogowcy zajmą się jeszcze oświetleniem. Całość inwestycji pochłonęła ponad 100 mln zł, z czego 85 proc. dofinansowania stanowią fundusze europejskie.

Reklama

Zasadnicze prace zakończone

Wszystkie zasadnicze prace drogowe przy przebudowie Al. Racławickich zostały zakończone. Choć inwestycję czekają jeszcze odbiory techniczne i procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie, to mieszkańcy już mogą korzystać z nowych jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. Na terenie inwestycji prowadzone będą jeszcze prace związane z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz w zakresie włączenia wybudowanych sygnalizacji świetlnych do Systemu Zarządzania Ruchem.

- Przebudowa Al. Racławickich to dla Lublina projekt priorytetowy. Obszar objęty inwestycją ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Miasta, ale również dla całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w związku z wyjątkową koncentracją wzdłuż Al. Racławickich instytucji publicznych, takich jak szkoły, urzędy i uczelnie. Obszar ten jest bardzo intensywnie wykorzystywany nie tylko przez użytkowników samochodów osobowych, ale i przez komunikację miejską. Realizacja wszystkich zadań nadaje priorytet transportowi publicznemu, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w całym mieście, rozładowanie zatorów komunikacyjnych, a w konsekwencji skrócenie czasu przemieszczania się pomiędzy dzielnicami. Efektami wielomiesięcznych prac są przede wszystkim odnowione nawierzchnie ulic i chodników oraz nowe ścieżki rowerowe. Nie można również zapomnieć o kilometrach nowej infrastruktury podziemnej. Zbudowana kanalizacja deszczowa zapewni odprowadzanie wód opadowych z tej głównej ulicy miasta. Nowej infrastrukturze drogowej towarzyszy zieleń, dzięki temu Al. Racławickie nadal pozostają zieloną śródmiejską arterią miasta. Inwestycja zachwyci nie tylko funkcjonalnie, ale także swoim walorem estetycznym - mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W najbliższym czasie będą prowadzone prace w zakresie oznakowania poziomego i pionowego. Wprowadzone na początku sierpnia zmiany w organizacji ruchu, skutkują koniecznością uzupełnienia oznakowania. W ramach aktualizacji projektu organizacji ruchu zapadła decyzja, aby wykonać peron autobusowy wraz z chodnikami na ul. Sowińskiego, naprzeciwko Bioteki w kierunku ul. Głębokiej. Pojawią się tam dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, a na ul. Lipowej przy Astorii dwa miejsca dla postoju taxi. Zostanie też wykonane miejsce dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Poniatowskiego oraz korekta oznakowania na Al. Racławickich przy dojeździe do ronda Honorowych Krwiodawców, poprzez likwidację buspasa przed tym skrzyżowaniem. Lewy pas ma być przeznaczony do skrętu w lewo, środkowy do jazdy na wprost lub w lewo, zaś prawy do skrętu w prawo lub jazdy na wprost. Poza tym wykonawca będzie porządkował teren, likwidował tymczasowe przejazdy, przejścia i przystanki.
 
Komponentem projektu, który pozostał do uruchomienia są sygnalizacje świetlne. Z uwagi na trwającą jeszcze aktualizację systemu zarządzania ruchem z centralnym serwerem miasta, nie było możliwości włączenia wszystkich sygnalizacji jednocześnie od 12 sierpnia. Ten proces będzie wdrażany sukcesywnie.
 
- Aktualnie działa już sygnalizacja świetlna przy ul. Długosza. Od soboty (14 sierpnia) planowane jest uruchomienie sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego, Sowińskiego i Al. Racławickich. Wówczas również ul. Poniatowskiego zostanie otwarta dla ruchu. Z uwagi na duże natężenie ruchu w relacji północ-południe, otwarcie tej ulicy dla ruchu bez działającej sygnalizacji mogłoby stwarzać sytuacje niebezpieczne dla kierowców, stąd decyzja o skoordynowaniu tych działań w jednym czasie - informuje Justyna Góźdź z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
 
 
Nadal zamknięty będzie wlot ul. Wieniawskiej, do momentu uruchomienia sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic: Krakowskie Przedmieście, Lipowa, Al. Racławickie. Tymczasowo te światła będą pracować w trybie "żółty puls”. Do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, na terenie objętym inwestycją, będzie funkcjonowało oznakowanie docelowe wraz ze znakami "roboty drogowe” za każdym skrzyżowaniem i ograniczeniem prędkości do 30 km/h.
 
Ponad rok przebudowy
 
Prace przy przebudowie Al. Racławickich rozpoczęły się w drugiej połowie kwietnia 2020 roku. Objęły przede wszystkim budowę/przebudowę wszystkich sieci, przebudowę dróg, trakcji trolejbusowej oraz wyznaczenie buspasów. Wykonano prace drogowe na Al. Racławickich, al. Kraśnickiej i al. Sikorskiego oraz ulicach: Puławskiej, Spadochroniarzy, Legionowej, Głowackiego, Sowińskiego, Poniatowskiego do wiaduktu, Popiełuszki, Długosza, Łopacińskiego, Grottgera, Żwirki i Wigury, Lipowej, Sądowej, Curie-Skłodowskiej, Okopowej, Ofiar Katynia, Sztajna i Rowerowej. Wykonano ponad 77 tys. mkw. asfaltu, 28 tys. mkw. chodników oraz ponad 5 km ścieżek rowerowych. Wszystkie zatoki autobusowe zyskały nowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
 
- Jednym z pierwszych efektów wielomiesięcznych prac przy prowadzonej przebudowie Al. Racławickich było przywrócenie ruchu okrężnego na rondzie Honorowych Krwiodawców. Z końcem ubiegłego roku kierowcy mogli już skorzystać z odnowionego obiektu drogowego. Przebudowa ronda objęła wszystkie cztery jego części - dodaje Justyna Góźdź.
 
Prace objęły również sieć trakcyjną. W miejscu zdemontowanych, starych części, wykonano nowe fundamenty i słupy. Zamontowano ich 190 i zawieszono na nich trakcję trolejbusową. Al. Racławickie, ul. Poniatowskiego i ul. Lipowa na całej długości są oświetlone, z wykorzystaniem 369 lamp. Wykonano fundamenty i maszty sygnalizacji świetlnej oraz zamontowano sterowniki. Obecnie wykonywana jest aktualizacja systemu zarządzania ruchem z centralnym serwerem miasta. Docelowo do użytkowania oddanych zostanie 13 sygnalizacji świetlnych, w tym trzy nowe na ulicach Grottgera, Rowerowej oraz Puławskiej.
 
 
Na całym zadaniu wbudowano ponad 400 km kabli energetycznych oraz światłowodów telekomunikacyjnych. Powstało ponad 6 km nowej kanalizacji deszczowej. Na Al. Racławickich powstał zbiornik retencyjny w rejonie ronda Honorowych Krwiodawców o długości 170 m. Przyjmie on 140 tys. litrów wody, która będzie odprowadzana do Czechówki, przez al. Sikorskiego. Z kolei na ul. Lipowej wykonano 3-elementowy zbiornik wodny o pojemności blisko 600 tys. litrów. Jego najdłuższy element mierzy 168 m. Zbiornik retencyjny zbierze wodę deszczową z Al. Racławickich od ul. Poniatowskiego w stronę ul. Lipowej i Krakowskiego Przedmieścia. Kanalizacja odprowadzi wodę do Czechówki przez ul. Poniatowskiego oraz do Bystrzycy przez ul. Lipową i Piłsudskiego. Nowa "burzówka” pozwoli też na uzdatnianie odpadów gromadzonych na ulicach. Z kolei kompletna sieć gazowa wynosi ponad 2 km. W miejsce wyburzonego pustostanu na ul. Poniatowskiego wybudowano gazociąg. Najważniejszy przepływ gazu, stanowiący główne zasilanie, powstał do wysokości XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania. Jest on podłączony do centralnej rozdzielni gazu zlokalizowanej również przy tej ulicy.  
 
Ostatni remont Al. Racławickich miał miejsce w 1987 r.
 
Zmiany dla kierowców
 
Inwestycja wprowadziła również zmiany w organizacji ruchu. Na Al. Racławickich wyznaczono buspasy. Poza komunikacją miejską i taksówkami dopuszczono na nich ruch motocyklistów, oznakowanych i nieoznakowanych pojazdów Policji oraz oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej. Swoją geometrię zmieniło skrzyżowanie Al. Racławickich z ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego. 
 
- Jadąc Al. Racławickimi od strony Centrum jeden pas ruchu jest do skrętu w lewo, dwa do jazdy na wprost, z czego jeden skrajny do skrętu w prawo. Z kolei jadąc w kierunku centrum, od strony ronda Honorowych Krwiodawców, będą dwa pasy ruchu służą do jazdy na wprost, z czego jeden umożliwia skręt w ul. Sowińskiego. Z ul. Sowińskiego jadąc w górę w kierunku Poniatowskiego dwoma pasami pojedziemy prosto, a jeden stanowi prawoskręt w Al. Racławickie. Natomiast z ul. Poniatowskiego będzie możliwa jazda na wprost i skręt w prawo w Al. Racławickie - wyjaśnia Góźdź.
 
 
W związku z poszerzeniem ul. Sowińskiego, miejsca parkingowe przy tej ulicy naprzeciwko Bioteki przestaną funkcjonować. Z kolei "stara” ul. Poniatowskiego stała się ulicą ślepą, o funkcji drogi serwisowej zapewniającej dojazd do posesji i do ul. Dubois. Istniejące miejsca parkingowena "starej” ul. Poniatowskiego pozostały bez zmian, natomiast te znajdujące się w dalszej jej części (którą odbywał się ruch) zostały wykonane jako równoległe po poszerzeniu ulicy do 7,5 m. Tym samym na "starej” ul. Poniatowskiego powstało kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Na Al. Racławickich pojawiły się też udogodnienie dla miłośników dwóch kółek. Zaprojektowane rozwiązanie pozwala rowerzyście dostać się poprzez pas filtrujący do śluzy rowerowej, dzięki której będzie ustawiony przy ruszaniu ze skrzyżowania przed wszystkimi pojazdami przy ul. Lipowej. Zapewni mu to swobodę startu, z drugiej strony rowerzysta będzie widoczny dla wszystkich pojazdów.
 
Jest nowa zieleń
 
Wzdłuż jezdni przy Al. Racławickich, ul. Lipowej i Poniatowskiego posadzono ponad 180 nowych drzew oraz 4,8 tys. krzewów. Nasadzenia wykonano również na rondzie Honorowych Krwiodawców oraz na otaczających je wyspach. Tam z krzewów róż o białych i czerwonych kwiatach został utworzony krzyż odnoszący się do idei krwiodawstwa. Dla ochrony drzew w kilku miejscach zmieniono przebieg chodnika i ścieżki rowerowej, wykonano mur oporowy i kilkaset metrów murów oporowych z palisad. Łącznie jest ponad 700 drzew. 
 
 
Jednocześnie, w wyniku wizji w terenie przedstawicieli Miasta stwierdzono niekorzystną kondycję zdrowotną nowo posadzonych drzew. Dotyczy to głównie szpaleru zieleni przy Centrum Spotkania Kultur, więc wykonawca został zobowiązany do nowych nasadzeń. Na realizację inwestycji obowiązuje 7 lat gwarancji, a co roku wykonywane będą przeglądy gwarancyjne. Jeśli przesadzone lub nowo nasadzone drzewa się nie przyjmą, wykonawca zgodnie ze specyfikacją ma obowiązek wymienić je na nowe nasadzenia o zbliżonej wielkości. Stan nasadzeń będzie kontrolowany.
 
Dodatkowe prace
 
W ramach rozszerzenia zakresu robót wyremontowano 7 ciągów schodów na Al. Racławickich, przebudowano trzy murki oporowe oraz wybudowano 6 miejsc postojowych dla taxi. Odnowiono również chodniki przy Biotece. Roboty dodatkowe w ramach kontraktu przebudowy Al. Racławickich i realizowanego projektu unijnego to też wymiana około 300 m nawierzchni na wiadukcie Poniatowskiego oraz trzech łącznicach. Sfrezowano tam starą nawierzchnię i położono nową. Prace objęły łącznie ponad 8,6 tys. mkw. nawierzchni. Wykonanie tych prac sprawiło, że cały węzeł Poniatowskiego ma odnowioną nawierzchnię, co poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu drogowego.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy