Reklama

Kapitał Ludzki miasta doceniony w „Raporcie polskich metropolii 2015”

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: UM Lublin

Kapitał Ludzki miasta doceniony w „Raporcie polskich metropolii 2015” - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Wysoka aktywność społeczna wyróżnia Lublin spośród 12 polskich metropolii. Raport PwC wskazuje, że najsilniejszą stroną miasta jest kapitał ludzki wzmacniany przez silne centrum akademickie. Według danych przedstawionych w raporcie, bardzo wysoko kształtuje się jakość życia w Lublinie, a środki unijne pozyskiwane są w skuteczny sposób.

Lublin jest jednym z miast, które odnotowały najwyższe tempo wzrostu, razem z Wrocławiem, Krakowem i Rzeszowem. Celem "Raportu polskich metropolii 2015” jest określenie kapitałów rozwojowych, którymi dysponują polskie metropolie. Według pomiaru potencjału rozwojowego 12 miast, zgodnie z metodyką PwC, dla rozwoju niezbędne jest jednoczesne posiadanie kilku różnorodnych zasobów, tzw. 7 kapitałów miasta: Kapitał Źródeł Finansowania, Kapitał Instytucjonalno-Demokratyczny, Kapitał Techniczny i Infrastrukturalny, Kapitał Jakości Życia, Kapitał Atrakcyjności Inwestycyjnej, Kapitał Kultury i Wizerunku oraz Kapitał Ludzki i Społeczny.

- Lublin odnotował wielki skok inwestycyjny na przestrzeni kilku ubiegłych lat. Staliśmy się docenianym ośrodkiem kulturalnym, akademickim i sportowym na mapie Polski i Europy. Konsekwentnie dążymy do poprawy życia mieszkańców, a pierwsze efekty są już widoczne nie tylko w przestrzeni miejskiej, ale również w świadomości Lublinian. Jesteśmy miastem stawianym jako przykład w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej. Turyści chętnie wybierają Lublin jako kierunek destynacji podróży, a flagowe wydarzenia organizowane przez miasto, na stałe wpisały się w harmonogram najważniejszych imprez w kraju i za granicą - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ciągu ostatnich 4 lat w Lublinie 7 kapitałów rosło zdecydowanie szybciej niż przeciętnie, a ich średnia wartość w 2015 roku plasuje się dla naszego miasta na wysokości 91% w porównaniu do liczby 100, uznanej przez twórców raportu jako poziom optymalny.

- Lublin notuje jeden z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego pośród 12 największych polskich miast. Większe notują jedynie Rzeszów i Wrocław. Te dwa miasta, oraz Lublin jako jedyne w ciągu ostatnich 10 lat miały ponad 40-procentowy wzrost gospodarczy – dodaje prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Najsilniejszą stroną Lublina jest aktywność społeczeństwa obywatelskiego. Zauważalne jest zaangażowanie mieszkańców miasta w życie społeczno-polityczne zarówno na szczeblu lokalnym (odsetek projektów do budżetu obywatelskiego) jak i ogólnopolskim, w ramach przeciętnej frekwencji wyborczej w mieście, która wyniosła 48%. Na korzyść Lublina przemawia wysoki udział projektów wybranych w ramach budżetu partycypacyjnego w wydatkach łącznych miasta.

- Lublin jest na fali wznoszącej. To miasto, w którym chce się żyć – uważa Dionizy Smoleń, staszy menedżer ds. administracji publicznej PwC.

Kapitał Jakości Życia w Lublinie twórcy raportu wyznaczyli na poziomie 122 przy średnim poziomie dla 12 miast równym 100. Jakość Życia w naszym mieście jest powodem do zadowolenia dla mieszkańców. Według przyjętych kryteriów, Lublin radzi sobie bardzo dobrze w zakresie stanu środowiska naturalnego i zapewnienia bezpieczeństwo mieszkańcom oraz gościom. Ruch uliczny nie jest w naszym mieście uciążliwy, zarówno w godzinach szczytu jak i poza nimi. Liczba kolizji i wypadków drogowych utrzymuje się znacznie poniżej średniej, stosunkowo niska jest także liczba odnotowanych przestępstw. Raport podkreśla bardzo dobrze rozwiniętą sieć monitoringu miejskiego.

Raport PwC wskazuje na stałą liczbę ludności obszaru metropolitalnego Lublina w ciągu ostatnich lat. Bardzo dobrze oceniana jest sytuacja naszego miasta w zakresie wykształcenia. Odsetek osób z wyższym wykształceniem wynosi 26,6%, a stosunek liczby studentów do liczby mieszkańców miasta należy w Lublinie do jednego z najwyższych wśród 12 największych metropolii.

Twórcy raportu wskazują również na aspekty, które mogą ulec polepszeniu, jest to m.in. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, usprawnienie transportu miejskiego, większa promocja ruchu turystycznego, szczególnie w internecie, a także wydatki na administrację publiczną i inwestycje. Miasto realizuje już działania mające na celu poprawę wymienionych aspektów.

Lublin jest skuteczny w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Miasto plasuje się w tej kategorii w czołówce badanych miast (lepsze okazały się jedynie Rzeszów, Trójmiasto, Wrocław i Warszawa). Wydatki w ostatnich 4 latach osiągnęły rekordowy poziom 2,2 mld zł, z czego 1,5 mld zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Tabor miejskiej komunikacji publicznej jest sukcesywnie wymieniany. W ramach zrealizowanego projektu unijnego "Zintegrowany system Miejskiego Transportu Publicznego" zakupiono łącznie 170 nowoczesnych pojazdów, w tym 27 autobusów przegubowych oraz 12 trolejbusów 18-metrowych. Obecnie na tabor lubelskiej komunikacji miejskiej składa się 375 autobusów i trolejbusów, w tym 96 pojazdów wielkopojemnych, co stanowi 30% wszystkich pojazdów w ruchu. Ten kierunek zmian będzie kontynuowany także w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, Miasto zakłada zakup ok. 90 sztuk pojazdów wielkopojemnych. Dodatkowo, planowane w najbliższym czasie przez ZTM postępowania przetargowe na świadczenie usług przewozowych również przewidują kontraktowanie pojazdów przegubowych.

Działania w obszarze transportu zbiorowego zmierzają również do wprowadzenia priorytetów dla komunikacji zbiorowej. Zgodnie z projektami zgłoszonymi do realizacji w ramach współfinansowania z funduszy europejskich, w latach 2014-2020 w Lublinie planuje się wyznaczenie pasów dla komunikacji miejskiej na 16 km ulic. W większości będą to pasy dla obu kierunków ruchu, które zostaną wyznaczone na głównych ciągach komunikacyjnych, prowadzących do centrum miasta. Dodatkowo, na upłynnienie ruchu w skali miasta pozwoli wdrożony System Zarządzania Ruchem. W ramach tej inwestycji autobusy zostały wyposażone w specjalne urządzenia, które będą przekazywać do systemu informacje o tym, że pojazd zbliża się do sygnalizacji świetlnej, jego numer linii oraz odchylenie względem rozkładu. Jeśli się okaże, że autobus ma opóźnienie - dostanie sygnał zielony na najbliższych skrzyżowaniach.

Stale powiększa się Lubelska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która obejmuje obecnie 128 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Ponad 90% terenów Podstrefy jest już zagospodarowanych, Zainwestowało w niej łącznie 41 inwestorów, z czego 21 prowadzi już działalność, a wartość zrealizowanych nakładów wynosi 831 mln zł. Liczba nowo powstałych miejsc pracy wynosi 1 238 osób. Do tego należy doliczyć utrzymane 1 098, co daje na dzień dzisiejszy 2 309 istniejących miejsc pracy w strefie. Przedsiębiorstwa inwestujące w Podstrefie Lublin mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości od 50 do 70%, a Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin zapewnia kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną Lublina są nie tylko relatywnie niskie koszty pracy, ale także wykwalifikowana kadra absolwentów szkół wyższych kierunków technicznych i ścisłych oraz dostępnośc infrastruktury teleinformatycznej i transportowej. Doceniana jest lokalizacja Lublina jako miasta położonego na Wschodzie Unii Europejskiej, a także możliwość szybkiego przemieszczenia się zarówno do Warszawy, jak i poza granice kraju, dzięki funkcjonowaniu Portu Lotniczego Lublin.

W Lublinie rośnie także rynek powierzchni biurowych. W 2016 roku wzrośnie on o kolejne 20 tys m2 względem roku 2015, w którym podaż nowoczesnej powierzchni biurowej wynosił 158 tys m2. Całkowita powierzchnia obiektów w przygotowaniu, które zostaną oddane do użytku w najbliższych latach to 126,8 tys m2.

Miasto dostało też docenione za strategię przyciągania inwestycji do Lublina m.in. nagrodą Rising Stars przyznawaną przez Colliers International oraz w rankigu "Europejskie miasta i regiony przyszłości 2015/2016" fDi Magazine w trzech kategoriach, w których Lublin uplasował się na 2 miejscu. Znaleźliśmy się także w rankingu TOP 15 Strategii Miast Polskich fDi pod względem przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz na 3 miejscu Top 3 fDi'S Small European Cities od the Future 2016/17. Ostatnim najcenniejszym wyróżnieniem Lublina jest 3 miejsce w kategorii „Strategia pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w małych miastach od 100 tys. do 350 tys. mieszkańców” w prestiżowym rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2016/17” publikowanym corocznie przez należący do grupy Financial Times, fDi Magazine.

Lublin jest postrzegany jako miasto ciekawych wydarzeń o niepowtarzalnej formule. Rocznie odbywa się tu ponad 1000 festiwali, które przyciągają turystów z kraju i zagranicy. Lublin od lat jest stolicą cieszących się międzynarodową renomą wydarzeń kulturalnych - filmowych, teatralnych i muzycznych. Według badania wizerunku turystycznego miasta, realizowanego w 2013 i 2014 roku (przy współpracy z UMCS), ponad połowa ankietowanych była zdecydowanie zainteresowana wydarzeniami kulturalnymi w mieście. Wysoko ocenione zostało także postrzeganie produktu turystycznego Lublina, rozumiane jako ogólna ocena jego atrakcyjności turystycznej.

Aż 70% badanych przez ARC Rynek I Opinia na zlecenie miasta uważa Lublin za atrakcyjną destynację turystyczną, przy czym co piąty badany ocenił Lublin jako bardzo atrakcyjny, a ponad połowa raczej atrakcyjny. Źle oceniło atrakcyjność turystyczną miasta jedynie 2% respondentów. Konsekwentnie, od 2013 roku, realizujemy Strategię Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do 2025 roku, która szczegółowo opisuje Program Rozwoju Produktów Turystycznych Miasta Lublin w oparciu o wcześniej przeprowadzone analizy eksperckie i konsultacje społeczne.

Wśród turystów nocujących w lubelskich hotelach ok. 1/3 stanowią goście zagraniczni. Duży wpływ na to mają zagraniczne firmy funkcjonujące w mieście, liczne imprezy kulturalne o zasięgu międzynarodowym takie jak m.in. Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, Europejski Festiwal Smaku, czy sportowe jak Lublin Sportival. Istotny jest także wysoki odsetek studentów zagranicznych, wielokulturowe dziedzictwo naszego miasta jako Bramy Wschodu oraz położenie miasta blisko wschodniej granicy Polski. Z największej liczby noclegów korzystają goście z Ukrainy, Izraela i Niemiec.

Raport można pobrać ze strony internetowej PwC.


Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE