Reklama

Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: lublin.eu

Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. zostaje zakończona

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej informujemy iż, kwalifikacja wojskowa w 2020 r. zostaje zakończona w dniu 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 423).

Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 17 kwietnia 2020 r. nie mają już obowiązku zgłaszania się przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 1 dla m.Lublina w Lublinie oraz Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 dla m.Lublina w Lublinie orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej.


Obsługa klientów Miejskiego Urzędu Pracy w związku koronawirusem

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Lublina, pracodawców oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia Miejski Urząd Pracy w Lublinie czasowo zmienia model funkcjonowania i od 17. marca zawiesza bezpośrednią obsługę klientów.

Wszystkie dokumenty kierowane do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie należy składać:

 1. w przypadku, gdy wymagany jest podpis:
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MUP w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal praca.gov.pl – jeżeli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 2. w przypadku gdy nie jest wymagany podpis – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mup@mup.lublin.pl;
 3. w formie papierowej – kompletne, wypełnione i podpisane dokumenty można pozostawić w miejscu wyznaczonym przy wejściu głównym do budynku MUP w Lublinie przy ul. Niecałej 14.
Do siedziby Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, poza strefą wyznaczoną do pozostawienia dokumentów, o których mowa powyżej, wpuszczani będą wyłącznie pracownicy urzędu pracy. Tym samym odwołane zostały wszystkie zaplanowane na marzec indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta. Będą one odbywać się drogą telefoniczną i elektroniczną. Sytuacja ta nie oznacza, że pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przerwą pracę. Będą bowiem rozpatrywane, w miarę możliwości, sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie za pośrednictwem internetowych formularzy, poczty tradycyjnej oraz elektronicznej (mup@mup.lublin.pl), a także w ramach kontaktów telefonicznych. Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

Dostępne są usługi elektroniczne, dzięki którym bez wychodzenia z domu można:

 • zarejestrować się elektronicznie w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie
 • wysłać pismo do urzędu za pośrednictwem ePUAP
 • załatwić sprawę za pośrednictwem Internetu
 • zgłosić ofertę pracy on-line za pośrednictwem portalu praca.gov.pl
W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie: 

81 466 52 52, 81 466 52 00, e-mail: mup@mup.lublin.pl.

Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zawiesza posiedzenia

Z uwagi na ogłoszone zagrożenie epidemiczne Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie zawiesza od 17. marca do odwołania wszelkie posiedzenia składów orzekających.

Osoby, które miały wyznaczony termin posiedzenia składu orzekającego w sprawie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
dostaną ponowne zawiadomienie z innym terminem komisji. Jednocześnie informujemy, że w tym okresie nie będą również wydawane karty parkingowe oraz legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Informacja telefoniczna pod numerami tel.: (81) 466 34 60, 466 34 65, 466 34 73, 466 34 69, 466 34 66.


Pomoc dla lubelskich seniorów

Uprzejmie przypominamy, że osoby starsze, osoby niepełnosprawne, nie mające w swym otoczeniu bliskich, którzy wsparliby je w zabezpieczeniu niezbędnych zakupów mogą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie po następujące numery tel. (81) 466 53 30, 882 431 094, lub na adres poczty e-mail: aszema@mopr.lublin.eu.


Istotne zmiany w funkcjonowaniu ZTM - zmniejszenie ilości kursów, ograniczenia w obsłudze bezpośredniej klientów

Z uwagi na ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego i wyraźnie zmniejszony popyt na usługi świadczone przez komunikację miejską, co potwierdzają prowadzone na mieście obserwacje pracowników ZTM, od środy - 18 marca br. do odwołania, obowiązuje specjalny rozkład jazdy, zbliżony do tego, który obowiązywał w okresie ferii zimowych:

 • podstawowy moduł kursowania głównych linii trolejbusowych i autobusowych w dzień powszedni - 20 minut,
 • zawieszenie kursowania linii trolejbusowej 152,
 • zawieszenie kursowania linii nocnych (N1, N2 i N3).
Obowiązujący od środy rozkład jazdy ma zapewnić podstawowe potrzeby komunikacyjne mieszkańców, w tym przede wszystkim zabezpieczyć dojazd i powrót do/z zakładów pracy. Prosimy pasażerów o zapoznanie się z rozkładami jazdy przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej. Zaznaczmy, że sytuacja w komunikacji miejskiej jest stale monitorowana i dalsze decyzje będą podejmowane adekwatnie do zmieniających się warunków. Decyzję o ograniczeniu kursów komunikacji miejskiej podjęło większość miast, między innymi: Katowice, Gdańsk, Kraków, Kielce, Białystok, Rzeszów, Toruń czy Warszawa.

Od dzisiaj (17 marca) do odwołania, bezpośrednia obsługa klientów w punktach ZTM w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Nałęczowskiej 14 (Punkt Sprzedaży Biletów i Biuro Obsługi Klienta) będzie się odbywać w godz. 11:00-13:00.
W sprawach niecierpiących zwłoki obsługa informacyjna klientów będzie realizowana telefonicznie:

 • dla sprzedaży biletów: tel. 81 466 00 23
 • dla Biura Obsługi Klienta: tel. 81 466 94 64
Zachęcamy również do załatwiania spraw za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie: www.ztm.lublin.eu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ztm@ztm.lublin.eu i bok@ztm.lublin.eu. Zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem automatów biletowych, a także za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji mobilnych.

Od 12 marca do odwołania, została wstrzymana sprzedaż biletów przez kierowców w środkach komunikacji miejskiej. Decyzja została podjęta przede wszystkim na wnioski środowiska kierowców ale również pasażerów i ma na celu zminimalizować kontakt na linii obsługa pojazdu-pasażer.

W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem aplikacji mobilnych na telefony komórkowe (moBILET, mPay, SkyCash, biletem.pl, jakdojade, GoPay) oraz w biletomatach znajdujących się w pojazdach (70% taboru jest wyposażonych w urządzenia do sprzedaży biletów). W przypadku biletów okresowych zalecamy ich zakup za pośrednictwem sklepu internetowego. Istnieje również możliwość zakupu biletów za pośrednictwem biletomatów stacjonarnych. Przypominamy, że brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia z konieczności posiadania go w czasie przejazdu autobusem lub trolejbusem.

Jednocześnie rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta i Punktach Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie. W przypadku konieczności załatwienia spraw w ww. placówkach zachęcamy do skorzystania z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Przypominamy, że nadal obowiązuje zawieszenie funkcji „ciepłego guzika” w pojazdach komunikacji miejskiej, które weszło w życie od 5 marca. Kierowcy zatrzymują się na wszystkich przystankach niezależnie od ich statusu (również na przystankach „na żądanie”) oraz samodzielnie otwierają drzwi, bez stosowania funkcji tzw. „ciepłego guzika”. Ponadto, wszyscy przewoźnicy świadczący usługi przewozu na zlecenie ZTM w Lublinie (MPK Lublin, IREX  i Lubelskie Linie Autobusowe) dezynfekują
swoje pojazdy, ze szczególnym uwzględnieniem poręczy, biletomatów, kasowników i przycisków, a więc powierzchni najbardziej narażonych na kontakt.


Ograniczenia w obsłudze bezpośredniej klientów Urzędu Miasta Lublin

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie mieszkańców Lublina, Prezydent Miasta Lublin wydał Zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Lublin. Oznacza to, że od 16 marca, zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miasta Lublin. Ograniczenie to nie dotyczy: zgłoszenia urodzenia dziecka, wydania dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu. W tych sprawach pracownicy przyjmują osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20.

Obsługa informacyjna urzędu będzie realizowana telefonicznie pod numerem infolinii (81) 466 1000 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: bom@lublin.eu.

Ograniczenie nie dotyczy: zgłoszenia urodzenia dziecka, wydania dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu. W tych sprawach pracownicy przyjmują osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20.

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka będzie przyjmowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 104 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 • Dowód osobisty będzie można odebrać wyłącznie w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 5 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. W wydziale będą przyjmowane osoby, które zgłoszą się po odbiór dowodu osobistego lub z wnioskiem o wyrobienie dowodu nowego w miejsce tego, który stracił ważność lub straci w ciągu najbliższych 30 dni.
 • Sporządzenie aktu zgonu będzie realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w sobotę od 8.00 do 14.00.
Dokumenty w pozostałych sprawach należy składać:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), a w przypadku spraw związanych z rejestracją pojazdu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą PWPW - jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis - pocztą elektroniczną na adres: bom@lublin.eu.
Dla mieszkańców, którzy muszą załatwić sprawę w trybie pilnym, w 7 lokalizacjach Urzędu Miasta Lublin udostępnione zostają specjalne pojemniki w kształcie urn, w których można pozostawić dokumenty w zamkniętych kopertach.

W miejscach tych będą dostępne koperty i materiały biurowe, a pomocy udzielą pracownicy urzędu. Dokumenty można zostawić w budynkach przy:

 • ul. Wieniawskiej 14,
 • ul. Filaretów 44,
 • ul. Franciszka Kleeberga 12A,
 • ul. Szaserów 13-15,
 • ul. Leszczyńskiego 20,
 • ul. Magnoliowej 2 (w zakresie spraw Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),
 • ul. Czechowskiej 19 A (w zakresie spraw Wydziału Komunikacji).
Przypominamy również o możliwości korzystania z Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Prosimy o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Urząd Miasta Lublin czasowo zawiesza nakładanie kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Kary nie będą naliczane osobom, którym 30-dniowe terminy do załatwienia spraw upływają od 12 marca 2020 r. do odwołania.

Sprawy z zakresu działania Referatu Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Komunikacji, takie jak: rejestracja pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu, można załatwiać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PWPW. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków zgłoszenia zbycia/nabycia w formie elektronicznej (skrzynka podawcza ePUAP) lub korespondencyjnie na adres Urzędu.

Za pośrednictwem korespondencji pocztowej można również załatwić sprawy takie jak wydanie zaświadczenia lub wyrejestrowanie pojazdu. Osoby, które czekają na odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, proszone są o przesłanie pozwolenia czasowego na adres: Wydział Komunikacji, ul. Czechowska 19a, 20-072 Lublin. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi wysyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez Państwa adres.

Została zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, również w zakresie mediacji, nie będzie świadczona na terenie miasta Lublin. Osoby, które chcą uzyskać pomoc, mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).  W tym celu należy przesłać skan podpisanego oświadczenia wraz z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady na adres: pomocprawna@lublin.eu.

Wzór oświadczenia wraz z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej lublin.eu w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.Więcej informacji pod nr tel. (81) 466 12 10.


Przywrócenie funkcjonowania punktu PSZOK

Informujemy, że od 16 marca 2020 roku, nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu punktu PSZOK na ulicy Głuskiej 6. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, punkt PSZOK będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 1000 do 1600. Obecny harmonogram funkcjonowania punktu obowiązuje od dziś (16.03.2020 r.) do odwołania.


Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.  Prezydent Miasta Lublin zwraca się z prośbą do młodych mieszkańców Lublina – uczniów i studentów – o pozostanie w tym czasie w domach na czas zamknięcia szkół i uczelni.  Pozwoli to uniknąć miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, takich jak placówki oświatowe.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, zamieszczonymi na stronie internetowej MEN, przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna też oznaczać dni wolnych od nauki. Stąd prośba o wykorzystanie możliwości nauki online.

Prezydent zwrócił się do dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin o wsparcie dzieci i młodzieży w odpowiedzialnym wykorzystaniu czasu zawieszenia zajęć poprzez bieżący kontakt z uczniami przebiegający z użyciem kanałów komunikacji elektronicznej, które umożliwiają np. zobowiązanie do przeczytania wskazanej lektury poszerzającej wiedzę, przesłanie do wykonania zadań utrwalających wiadomości czy rozwijających kompetencje. Jak wskazuje MEN, pomocą może być darmowa platforma epodreczniki.pl czy też inne środki komunikacji wykorzystywane przez szkołę.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów, najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działania te mają na celu ograniczyć duże skupiska ludzi. Wszystkie działania są możliwe dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8., będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.


Odwołanie imprez kulturalnych i zajęć sportowych, zamknięcie obiektów sportowych

Po decyzji Premiera o odwołaniu imprez masowych, Prezydent Miasta Lublin zdecydował o zamknięciu obiektów sportowych, w tym basenów m.in. Aqua Lublin, a także odwołaniu wydarzeń w instytucjach kultury Miasta Lublin. W piśmie skierowanym do dyrektorów instytucji Prezydent zarekomendował odwołanie wszystkich imprez planowanych na terenie Miasta przez pozostałych organizatorów.  Dotyczy to także działalności społecznej, czyli np. klubów seniora czy dziennych ośrodków wsparcia. Wszystkie obiekty zarządzane przez MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie zostają zamknięte od środy 11 marca, od godz. 15:00. Zamknięte zostają baseny: Aqua Lublin, CSR Łabędzia i Strefa H2O; siłownia FitGym Complex, Saunarium Aqua Lublin oraz lodowisko Icemania. Dla klientów indywidualnych i komercyjnych zamknięte zostają również: Hala Globus, Hala im. Z. Niedzieli, stadion Arena Lublin, Stadion Lekkoatletyczny, stadion żużlowy przy Al. Zygmuntowskich. Z powyższych obiektów będą korzystały jedynie kluby sportowe, które będą prowadziły własne, zamknięte dla osób postronnych treningi. Odwołane zostają zajęcia prowadzone w obiektach MOSiR: aquafitness, kursy nauki pływania, zajęcia fitness czy treningi biegowe. Wszystkie karnety i Sportkarty będą miały wydłużony termin ważności o liczbę dni, w czasie których obiekty będę niedostępne.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn.: Umiem pływać zostają zawieszone do odwołania, zarówno w pływalniach szkolnych jak i miejskich. O wznowieniu zajęć poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Odwołane zostają również rozgrywki w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego: w związku z zaistniałą sytuacją oraz wydanymi zaleceniami m.in. Ministra Sportu i Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczącymi zagrożeniem epidemiologicznym Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy podjął decyzję o zawieszeniu od 11 marca 2020 roku do odwołania realizacji systemu wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół (zawody półfinałowe i finały). Decyzje dotyczące imprez niższego szczebla (powiatowe i gminne) podejmują koordynatorzy powiatowi.Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE