Reklama

Reklama

5 września odbędzie się Sesja Rady Miasta Lublin

Opublikowano: pon, 2 wrz 2019 18:47
Autor: | Zdjęcie: lublin.eu

5 września odbędzie się Sesja Rady Miasta Lublin  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Jak informuje Miasto Lublin, najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się 5 września w czwartek. Obrady odbywać się będą w Sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godziny 9:00.

Reklama

Obrady Rady Miasta Lublin będzie można oglądać lub słuchać online na stronie: https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/transmisja-obrad-na-zywo/.


Podany przez Miasto Lublin porządek obrad:

 

1.         Otwarcie sesji.

2.         Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.

3.         Zatwierdzenie protokołu VIII sesji Rady Miasta.

4.         Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

5.         Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 r. (druk nr 372-1).

6.         Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. (druk nr 373-1).

7.         Podjęcie uchwał w sprawach:

•          7.1. odwołania Pani Ewy Kusznierowskiej z funkcji ławnika Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (druk nr 365-1);

•          7.2. petycji dotyczącej zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Lublinie dla wszystkich osób głuchych niezależnie od wieku na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym (druk nr 381-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

•          7.3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 369-1);

•          7.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 370-1);

•          7.5. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (druk nr 371-1);

•          7.6. zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 366-1);

•          7.7. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 388-1);

•          7.8. zmiany uchwały nr 1086/XLIII/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 389-1);

•          7.9. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu „Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego” (druk nr 374-1);

•          7.10. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie (druk nr 377-1);

•          7.11. przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030” (druk nr 364-1);

•          7.12. uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: A – położonego w rejonie ulic Goździkowej i Kosynierów, G – położonego w rejonie ulicy Jagodowej, B – położonego w rejonie Al. Spółdzielczości Pracy, E – położonego w rejonie ulic Dożynkowej i K. Bielskiego, H – położonego w rejonie ulicy Nagietkowej, F – położonego w rejonie ulicy Bluszczowej, J – położonego w rejonie ulicy Ustronie, K – położonego w rejonie ulic Trześniowskiej i Kminkowej, R – położonego w rejonie ulicy Z. Zagrobskiej, L – położonego w rejonie ul. Magnoliowej oraz S – położonego w rejonie Al. W. Andersa i ul. M. Koryznowej (druk nr 383-1);

•          7.13. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru C – położonego w rejonie ul. Kameralnej (druk nr 384-1);

•          7.14. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru K – położonego w rejonie al. Spółdzielczości Pracy (druk nr 385-1);

•          7.15. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, część IV – obszar A (druk nr 386-1);

•          7.16. wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Lublin darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie lokalu niemieszkalnego usytuowanego w budynku położonym w Lublinie przy alei Spółdzielczości Pracy 3 oraz części nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Bazylianówka 6 (druk nr 361-1);

•          7.17. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Emilii i Karola Wojtyłów (druk nr 362-1);

•          7.18. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Farmaceutycznej (druk nr 363-1);

•          7.19. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 382-1);

•          7.20. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 391-1);

•          7.21. zmiany uchwały nr 730/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w Lublinie przy ul. Piekarskiej 27 na lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej oznaczony numerem 1 położony w Lublinie przy ul. Piekarskiej 27 (druk nr 392-1);

•          7.22. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osoby fizycznej położonych w Lublinie w pobl. Al. Wincentego Witosa (druk nr 393-1);

•          7.23. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie w pobl. ul. Kaczeńcowej (druk nr 394-1);

•          7.24. wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną (druk nr 387-1);

•          7.25. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Poligonowej w Lublinie (druk nr 378-1);

•          7.26. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Sławinkowskiej w Lublinie (druk nr 379-1);

•          7.27. nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 358-1) – projekt grupy radnych;

•          7.28. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 367-1);

•          7.29. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 368-1);

•          7.30. utworzenia Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” i nadania Statutu (druk nr 375-1);

•          7.31. utworzenia Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i nadania Statutu (druk nr 376-1);

•          7.32. zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów (druk nr 390-1);

•          7.33. projekt stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie potępienia wypowiedzi i zachowań nawołujących do przemocy wobec osoby Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego (druk nr 395-1) - projekt grupy radnych.

•          7.34. projekt stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki budowy stadionu żużlowego w Lublinie (druk nr 396-1) - projekt grupy radnych.

8.         Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 380-1).

9.         Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.

10.       Zamknięcie obrad.

 UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.