Planujesz wypoczynek za granicą? Zadbaj o ubezpieczenie

kultura Rozpoczął się okres urlopowy. To dla wielu Polaków okazja do wypoczynku nie tylko w kraju, ale również za granicą. Należy pamiętać, że o uraz czy wypadek podczas nawet najwspanialszego urlopu nie trudno. Aby przyjemne chwile odpoczynku nie zakończyły się nieprzyjemną niespodzianką, warto jeszcze przed wyjazdem zaopatrzyć się w Kartę EKUZ.

Lublin24

Opublikowano: 10 lipca 2019 10:49 | Aktualizacja: 10 lipca 2019 10:49

Dlaczego warto zabrać ze sobą na urlop kartę EKUZ?

Gdy pojedziemy na wypoczynek do jednego z państw Unii Europejskiej lub krajów EFTA, w sytuacji, gdy pomoc medyczna okaże się niezbędna (nagłe zachorowanie czy wypadek), karta EKUZ potwierdzi prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej.
W sytuacji, gdy musimy skorzystać ze świadczeń zdrowotnych za granicą, należy:

- udać się do lekarza lub placówki medycznej, która działa w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej,

- jak najszybciej okazać lekarzowi bądź administracji  szpitala kartę EKUZ (warto zabrać ze sobą kserokopie karty) wraz z dokumentem tożsamości.

| Jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mamy prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w  kraju UE/EFTA, na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w tym kraju, tzn. będziemy musieli zapłacić wyłącznie za te świadczenia, które nie są w pełni finansowane w ramach systemu opieki  zdrowotnej na terenie danego kraju.

 Należy pamiętać, że prywatni lekarze nie honorują EKUZ. Za ich usługi płacicie Państwo sami, a NFZ nie zwraca tych kosztów.

Należy pamiętać, że...

Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach, m. in. w Austrii, we Francji, Republice Czeskiej oraz Republice Słowackiej, jest w pełni odpłatne. Należy także pamiętać, że leczenie skutków wypadków związanych z uprawianiem sportu, obciążone jest wyższymi opłatami, niż w innych przypadkach. W związku z tym zaleca się wykupienie ubezpieczenia dodatkowego obejmującego koszty, których w krajach UE nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Od 1 czerwca 2019 r., osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz - osoby prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą otrzymają kartę ważną trzy lata. 

W przypadku osób pobierających rentę, karta będzie ważna 18 miesięcy, dla osób pobierające emeryturę - 5 lat. Dla studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię -18 miesięcy, a dla małoletnich członków rodzin - 5 lat. Dla osób do 18. roku życia lub dla pełnoletnich członków rodzin po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia - 18 miesięcy. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - 2 miesiące.

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ wydał łącznie:
• w 2016 roku – 106 615 kart
• w 2017 roku - 123 788 kart
• w 2018 roku - 124 389 kart
• w okresie od 2 stycznia do 26 czerwca 2019 r. – 63 889 kart EKUZ.

Jak i gdzie można wyrobić kartę EKUZ?

Karta EKUZ wydawana jest nieodpłatnie przez Lubelski Oddział NFZ.

Lubelski Oddział NFZ wydaje karty w siedzibie Oddziału w Lublinie, ul. Koryznowej 2d, oraz w delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Wzór wniosku o wydanie karty EKUZ znajduje się na stronie internetowej Funduszu.

Wnioski o wydanie EKUZ można złożyć osobiście. Jednakże serdecznie zapraszamy do składania wniosków w innej formie np.:
• faksem
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy email
• drogą pocztową
• ePUAP

Kartę EKUZ można odebrać osobiście albo NFZ odeśle ją na wskazany adres.
Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek rodziny otrzymuje osobną kartę.
Uwaga: w Lublinie w lipcu i sierpniu Kartę EKUZ wydajemy w każdą środę do godziny 18.00.

JAK UZYSKAĆ ZWROT KOSZTÓW LECZENIA PONIESIONYCH W KRAJACH UNII, JEŚLI NIE POSIADAJĄ PAŃSTWO PRZY SOBIE EKUZ?

W przypadku, kiedy osoba poniosła koszty leczenia w jednym z krajów UE/EFTA może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadała przy sobie kartę EKUZ. Należy pamiętać jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto jeśli osoba nie ma ze sobą EKUZ, może być potraktowana jak pacjent komercyjny, a więc koszty które poniesie mogą być zdecydowanie wyższe od tych, które, zgodnie z przepisami unijnymi, będzie mógł zwrócić NFZ. Aby uzyskać zwrot kosztów po powrocie do Polski należy we właściwym Oddziale Wojewódzkim złożyć odpowiedni wniosek wraz z oryginałami rachunków i potwierdzeniem wpłaty. Szczegółowe informacje, dotyczące zasad otrzymania refundacji oraz wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej Funduszu.

Materiał dzięki uprzejmości Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaKomentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.