Reklama

Reklama

10 lat polityki społecznej Miasta Lublin

Opublikowano: czw, 11 lut 2021 12:54
Autor: | Zdjęcie: Print screen z prezentacji Miasta Lublin

10 lat polityki społecznej Miasta Lublin - Zdjęcie główne

10 lat polityki społecznej Miasta Lublin | foto Print screen z prezentacji Miasta Lublin

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Z Lublina Miasto Lublin podsumowuje 10 lat usług społecznych. W latach 2010-2020 na pomoc społeczną przeznaczono 3 mld zł. Wprowadzono m.in. usługi asystenckie, telewsparcia, opieki wytchnieniowej, programy profilaktyczne i projekty społeczne oraz wybudowano placówki pobytu całodobowego i dziennego dla osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami.

Reklama

Lublin nagradzanym miastem za politykę społeczną
 
- Bez wątpienia miniona dekada w Lublinie to czas dobrze wykorzystanych szans, możliwości i potencjałów w trosce o dobro wszystkich mieszkańców. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że jesteśmy miastem dobrych praktyk. Z naszych rozwiązań, wysokiego standardu i różnorodności usług, wiedzę i przykład czerpią teraz inni. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem nie tylko w kraju, ale też na arenie międzynarodowej. Za nasze działania i rozwiązania oraz za prowadzoną politykę społeczną, Lublin jest stale nagradzany przez różne instytucje i organizacje - mówi Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.
 
- Kiedy dziesięć lat temu wytyczaliśmy kierunki niezbędnych zmian i działań w sferze szeroko rozumianej polityki społecznej, wiele spośród ówcześnie rodzących się pomysłów nie funkcjonowało jeszcze w aspekcie prawnym. Nie mieliśmy też przykładów stosowanych w innych miastach. Dlatego jako samorząd nie raz musieliśmy wykazać się ogromną otwartością nie tylko na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, ale także na eksperymentowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań. Wymagało to odwagi, podejmowania nierzadko trudnych decyzji, umiejętności planowania. Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Miasta, jak też pozyskaniu funduszy zewnętrznych do realizacji wielu projektów i przedsięwzięć udało się stworzyć w Lublinie nową infrastrukturę społeczną, jak i zwiększania dostępu do bardzo oczekiwanych przez mieszkańców różnorodnych usług czy wydarzeń - mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. społecznych.
 
Wsparcie dla rodzin i osób indywidualnych
 
Kilka lat temu w Lublinie zostały wprowadzone i są stale rozwijane usługi asystenckie, oferujące zakres wsparcia specjalistycznego, psychologicznego i pedagogicznego dla rodzin i osób indywidualnych. Miasto podnosi standardy placówek pieczy zastępczej oraz podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i sytuacjom kryzysowym. W latach 2010-2020 na świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny, składki ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, zasiłki oraz dodatki Miasto przeznaczyło 1,6 mld zł, a na wsparcie dla rodzin zastępczych 70 mln zł. Z kolei na projekty w obszarze pomocy społecznej przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu przeznaczono 40 mln zł, w tym ponad 31 mln zł środków zewnętrznych.
 
Działania dla seniorów i niepełnosprawnych
 
Dodatkowo, opracowano program działań aktywizujących starszych mieszkańców. Lokalny system usług senioralnych oparty został na aktywnym udziale samych seniorów. Powstały nowe centra dziennego pobytu, kluby seniora w dzielnicach, uruchomiono punkty opieki domowej oferujące m.in. dowóz posiłków, wdrożono innowacyjne projekty takie jak Lublin Strefa 60+, program SOS dla Seniora i bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla osób 65+.
 
Uruchomiono placówki o charakterze dziennego pobytu dla osób w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami, w tym dla osób z autyzmem, niepełnosprawnościami sprzężonymi, z chorobą Alzheimera oraz miejsca aktywizujące osoby starsze, w tym kluby, świetlice i ośrodki dzienne. Dzięki pilotażowej usłudze opieki wytchnieniowej, Miasto wspomaga też opiekunów i rodziny osób zależnych. Na działalność placówek stacjonarnych i dziennych ośrodków wsparcia przeznaczono ponad 250 mln zł.
 
Lublin wdrożył również usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, którą objęto osoby dorosłe i dzieci. Mieszkańcom niesamodzielnym, wymagającym opieki zapewniono dostęp do usług opiekuńczych także w porze nocnej i w dni świąteczne oraz rozszerzono ofertę pomocy poprzez dowożenie posiłków do domów. Poza tym, wprowadzono usługę teleopieki "SOS dla Seniora”, polegającą na całodobowym monitoringu bezpieczeństwa osób starszych. Najstarszych mieszkańców objęto również wsparciem psychologicznym w ramach projektu Telewsparcia.
 
Dla dzieci
 
Rozwijanie są też sieci placówek edukacyjnych i miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W placówkach niepublicznych powstały nowe żłobki i kluby dziecięce. Miasto rozbudowuje też infrastrukturę o własne nowoczesne placówki – w 2013 i 2018 roku powstały dwa miejskie żłobki. Na przestrzeni 10 lat powstało łącznie 2400 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Od 2015 roku w lubelskich żłobkach powstało także 65 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami. W 2017 r. utworzono specjalistyczną placówkę edukacyjną dla uczniów ze spektrum autyzmuLubelscy rodzice zostali zwolnieni z opłat za pobyt dzieci z niepełnosprawnościami w żłobkach.
 
Oprócz tego, Lublin w 2012 r. wprowadził Lubelską Kartę Dużej Rodziny oraz Lubelską Kartę Seniora w 2015 r. Miasto obejmuje też systemem szczepień zarówno dzieci, jak i dorosłych oraz realizuje zakres programów i działań prozdrowotnych o charakterze profilaktycznym.
 
Domy pomocy społecznej i hospicja

Rozbudowywane i modernizowane są też domy pomocy społecznej i sieć mieszkań chronionych. Dlatego w Lublinie powstał oddział całodobowego pobytu dla 25 osób z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pamięci. Wdrażana jest opieka całodobowa w ośrodkach o charakterze rodzinnych domów opieki i nowym ośrodku z miejscami całodobowymi, w tym miejscami w formie opieki wytchnieniowej. W latach 2010-2020 na działania wspierające przeznaczono ok. 1 mld zł, w tym ponad 2 mln zł wsparcia na opiekę hospicyjną i paliatywną. Poza tym, wybudowano Centrum aktywności z mieszkaniami wspomaganymi dla łącznie 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zniżki dla mieszkańców

Ponadto, wprowadzony został system ulg i zniżek w zakresie dostępu do kultury, sportu i komunikacji miejskiej, gdzie z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów korzystają różne grupy osób. 3 mln zł przeznaczono na bezpłatne przejazdy dla blisko 35 tys. dzieci i młodzieży rocznie. 3,9 tys. rodzin objęto programem "Rodzina Trzy Plus”, a w ramach Programu "Lublin Strefa 60+” wydano 20 tys. Lubelskich Kart Seniora.

Wydarzenia i imprezy

Organizowane są też np. Lubelskie Dni Seniora, Targi Aktywności Osób z Niepełnosprawnością i Gala "Aktywni z Lublina”. Przy organizacji większości tych działań miasto współpracuje z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, placówkami medycznymi i naukowymi. Współpraca odbywa się także poprzez funkcjonowanie społecznych ciał doradczych Prezydenta (Rada ds. Seniorów, Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Rada Rynku Pracy czy Forum Kobiet Lublina). W 2012 roku powstało Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, czyli miejsce ważne dla aktywizacji, współpracy i wsparcia lubelskich organizacji pozarządowych działających w sferze społecznej.

Dla bezrobotnych i bezdomnych
 
W ciągu ostatnich dziesięciu latach w Lublinie powstało 77 tys. nowych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a ponad 60 tys. osób skorzystało z bezpłatnych porad eksperckich udzielanych w Miejskim Urzędzie Pracy. W latach 2010-2020 na przeciwdziałanie bezrobociu przeznaczono 300 mln zł, w tym ponad 82 mln zł na jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Z kolei w zakresie działań na rzecz osób bezdomnych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi utworzono placówki zapewniające pomoc, w tym ośrodek z usługami opiekuńczymi.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy