Reklama

Sesja Rady Miasta Lublin – obrady transmitowane będą na żywo

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: lublin.eu

Sesja Rady Miasta Lublin – obrady transmitowane będą na żywo - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin odbędzie się w najbliższy czwartek (21 listopada) w Sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1). Obrady rozpoczną się o godzinie 9:00.

Tutaj można oglądać transmisję na żywo: https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/transmisja-obrad-na-zywo/


Porządek obrad:


1.            Otwarcie sesji.

 

2.            Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.

 

3.            Zatwierdzenie protokołów IX i X sesji Rady Miasta.

 

4.            Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

 

5.            Pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej.

 

6.            Podjęcie uchwał w sprawach:

 

6.1. petycji z dnia 8 sierpnia 2019 r. dotyczącej budowy popiersia księcia hetmana Konstantego Ostrogskiego przed siedzibą Brygady Wielonarodowej w Lublinie (druk nr 544-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;


6.2. skargi z dnia 2 sierpnia 2019 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego dotyczącej nieudzielenia odpowiedzi na złożone pisma (druk nr 545-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;


6.3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 511-1);


6.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 512-1);


6.5. zaciągnięcia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (druk nr 517-1);


6.6. określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. (druk nr 524-1);


6.7. zmiany uchwały nr 851/XXXIII/2017 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (druk nr 525-1);


6.8. wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2019 rok i za 2020 rok (druk nr 513-1);


6.9. uchwały zmieniającej uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (druk nr 518-1);


6.10. uchwały zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (druk nr 519-1);


6.11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Lublin i gminami ościennymi powierzających częściową realizację zadań oraz przejmujących prawa i obowiązki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (druk nr 516-1);


6.12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2018/2019 (druk nr 456-1);


6.13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie (druk nr 457-1);


6.14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (druk nr 458-1);


6.15. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie (druk nr 459-1);


6.16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie (druk nr 460-1);


6.17. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (druk nr 461-1);


6.18. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie (druk nr 462-1);


6.19. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie (druk nr 463-1);


6.20. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (druk nr 464-1);


6.21. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Lublinie w czteroletnie X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Lublinie (druk nr 465-1);


6.22. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w czteroletnie XI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (druk nr 466-1);


6.23. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w czteroletnie XII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (druk nr 467-1);


6.24. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w czteroletnie XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (druk nr 468-1);


6.25. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w czteroletnie XV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (druk nr 469-1);


6.26. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w czteroletnie XVI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (druk nr 470-1);


6.27. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie w czteroletnie XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie (druk nr 471-1);


6.28. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie w czteroletnie XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie (druk nr 472-1);


6.29. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie w czteroletnie XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie (druk nr 473-1);


6.30. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w czteroletnie XX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (druk nr 474-1);


6.31. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w czteroletnie XXII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (druk nr 475-1);


6.32. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie w czteroletnie XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie (druk nr 476-1);


6.33. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie w czteroletnie XXIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (druk nr 477-1);


6.34. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublinie w czteroletnie XXV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublinie (druk nr 478-1);


6.35. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lublinie w czteroletnie XXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublinie(druk nr 479-1);


6.36. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie w czteroletnie XXIX LiceumOgólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie (druk nr 480-1);


6.37. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXX Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie w czteroletnie XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie (druk nr 481-1);


6.38. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 11 w Lublinie w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie (druk nr 482-1);


6.39. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie w czteroletnie XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie (druk nr 483-1);


6.40. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlanego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Budowlane w Lublinie (druk nr 484-1);


6.41. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Budowlano-Geodezyjne w Lublinie (druk nr 485-1);


6.42. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Drzewnego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Drzewne w Lublinie (druk nr 486-1);


6.43. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Chemicznego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Chemiczne w Lublinie (druk nr 487-1);


6.44. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie (druk nr 488-1);


6.45. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomiczno-Handlowego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Lublinie (druk nr 489-1);


6.46. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne w Lublinie (druk nr 490-1);


6.47. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Energetyczno-Informatycznego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Energetyczno-Informatyczne w Lublinie (druk nr 491-1);


6.48. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie w pięcioletnie Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie (druk nr 492-1);


6.49. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Lublinie (druk nr 493-1);


6.50. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Mechaniczne w Lublinie (druk nr 494-1);


6.51. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Terenów Zieleni w Lublinie w pięcioletnie Technikum Terenów Zieleni w Lublinie (druk nr 495-1);


6.52. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Samochodowe w Lublinie (druk nr 496-1);


6.53. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Transportowo-Komunikacyjnego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Lublinie (druk nr 497-1);


6.54. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Usługowo-Gospodarczego w Lublinie w pięcioletnie Technikum Usługowo-Gospodarcze w Lublinie (druk nr 498-1);


6.55. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego nr 1 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących w Lublinie w pięcioletnie Technikum Specjalne nr 1 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących w Lublinie (druk nr 499-1);


6.56. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie w pięcioletnie Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie (druk nr 500-1);


6.57. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie (druk nr 501-1);


6.58. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 4 w Lublinie (druk nr 502-1);


6.59. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 6 w Lublinie (druk nr 503-1);


6.60. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 27 w Lublinie (druk nr 504-1);


6.61. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 21 w Lublinie (druk nr 505-1);


6.62. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 22 w Lublinie (druk nr 506-1);


6.63. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 23 w Lublinie (druk nr 507-1);


6.64. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych w Lublinie (druk nr 508-1);


6.65. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Lublinie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Lublinie (druk nr 509-1);


6.66. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Lublinie (druk nr 510-1);


6.67. ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (druk nr 531-1);


6.68. wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej przeprowadzającej postępowanie konkursowe dotyczące przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin na rok akademicki 2019/2020 (druk nr 526-1);


6.69. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami i podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów na terenie Gminy Lublin (druk nr 520-1);


6.70. uchwały zmieniającej uchwałę nr 105/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 521-1);


6.71. uchwały zmieniającej uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (druk nr 522-1);


6.72. nadania Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie (druk nr 523-1);


6.73. zmiany uchwały nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniachchronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (druk nr 527-1);


6.74. zmiany uchwały nr 194/V/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (druk nr 528-1);


6.75. zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 529-1);


6.76. informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2020 r. (druk nr 530-1);


6.77. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (druk nr 532-1);


6.78. zmiany uchwały nr 370/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Lublin w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 1 Maja 20, 20a w Lublinie (druk nr 533-1);


6.79. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Wieniawskiej 8 w Lublinie (druk nr 534-1);


6.80. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lwowskiej 6 w Lublinie (535-1);


6.81. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 536-1);


6.82. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobl. ul. Zygmunta Noskowskiego (druk nr 537-1);


6.83. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy Al. Racławickich 24 w Lublinie (druk nr 538-1);


6.84. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 47 w Lublinie (druk nr 539-1);


6.85. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 540-1);


6.86. wyrażenia zgody na złożenie projektu partnerskiego z Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa w ramach „A European VET Development Initiative 2018-28” finansowanej przez fundacje Velux (Villum Fonden i Velux Fonden) oraz w przypadku otrzymania grantu na realizację projektu w partnerstwie (druk nr 541-1);


6.87. zabezpieczenia środków finansowych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lublin na rzecz rewitalizacji terenów wokół Zalewu Zemborzyckiego (druk nr 547-1) – projekt grupy radnych;


6.88. apel w sprawie rewitalizacji Zalewu Zemborzyckiego (druk nr 548-1) wraz z autopoprawką (druk nr 548-2) – projekt grupy radnych.


7.            Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.

 

8.            Zamknięcie obrad.

 

 UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE